Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE za 2010. godinu (Vazdušni saobraćaj)

Utorak, 09.11.2010.
Od marta 2002. godine Evropska komisija redovno izveštava Savet i Parlament o napretku zemalja regiona zapadnog Balkana. Ovaj izveštaj o napretku u velikoj meri sledi istu strukturu izveštaja iz prethodnih godina. Izveštaj sadrži:
 
  • sažet opis odnosa Srbije i Evropske unije;
  • analizu stanja u Srbiji u pogledu političkih kriterijuma za članstvo;
  • analizu stanja u Srbiji na osnovu ekonomskih kriterijuma za članstvo;
  • ocenu sposobnosti Srbije da sprovodi evropske standarde, odnosno da postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo i politiku sa pravnim tekovinama Evropske unije (acquis), u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i prioritetima Evropskog partnerstva.
Ovim izveštajem obuhvaćen je period od sredine septembra 2009. godine do prve polovine oktobra 2010. godine. Napredak se meri na osnovu donetih odluka, usvojenog zakonodavstva i sprovedenih mera. Po pravilu, zakonodavstvo ili mere koji su u pripremi ili čekaju skupštinsko odobrenje nisu uzeti u obzir. Ovakav pristup obezbeđuje ujednačen postupak u svim izveštajima i omogućava objektivno ocenjivanje. Ovaj izveštaj se zasniva na informacijama koje je Komisija sakupila i analizirala. Pored toga, korišćeni su mnogi izvori, uključujući priloge Vlade Republike Srbije, država članica EU, izveštaje Evropskog parlamenta1 i informacije dobijene od raznih međunarodnih i nevladinih organizacija. Komisija donosi detaljne zaključke u vezi sa Srbijom u zasebnom saopštenju o proširenju2 na osnovu tehničke analize koja je sadržana u ovom izveštaju.
 
(Deo Izveštaja EK o napretku Srbije za 2010. godinu koji se odnosi na vazdušni saobraćaj)
 

Dobar napredak je ostvaren u vazdušnom saobraćaju. Primenjuju se odredbe Sporazuma o zajedničkom Evropskom vazduhoplovnom području (ECAA) u vezi sa pristupom tržištu a tržište je otvoreno za nove prevoznike. Usvojen je zakon o civilnom vazdušnom saobraćaju koji ima za cilj primenu prve tranzicione faze ECAA, kojim je obuhvaćen izvestan broj prethodno nerešenih pitanja u oblasti bezbednosti vazdušnog saobraćaja, postupanja na zemlji i bezbednosti vazdušne plovidbe. Kada se radi o upravljanju vazdušnim saobraćajem, Srbija i Crna Gora su svoj vazdušni prostor organizovale u funkcionalni vazdušni blok. Međutim, Srbija i dalje treba da uloži dodatne napore da okonča regulatorno usklađivanje sa Jedinstvenim evropskim nebom u okviru Programa primene jedinstvenog evropskog neba u jugoistočnoj Evropi (ISIS). Neophodno je usvojiti zakonske propise o Jedinstvenom evropskom nebu, posebno propise o pružanju usluga vazdušne navigacije, organizaciji i korišćenju vazdušnog prostora i interoperabilnosti mreže upravljanja evropskim vazdušnim saobraćajem i uredbu o fleksibilnoj upotrebi vazdušnog prostora. Još uvek nije došlo do razdvajanja nadležnosti za inspekciju i reviziju, kao ni do uspostavljanja nezavisnog tela za istragu nesreća u vazdušnom saobraćaju. Nezavisno telo i dalje nadgleda sistem kontrole bezbednosti. Nije došlo do jačanja administrativnih kapaciteta ministarstva. Uopšteno govoreći, Srbija je umereno napredovala u oblasti transporta. Nastavilo su da se poštuju obaveze Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Sada se primenjuju odredbe ECAA o pristupu tržištu. Okvirno zakonodavstvo je usvojeno za unutrašnje plovne puteve i vazdušni saobraćaj. Međutim, još uvek nije usvojeno okvirno zakonodavstvo za železnice. Neophodno je intenzivirati reformu sektora železnice. Neophodno je ojačati administrativne kapacitete za sprovođenje usvojenih zakonskih propisa. Dobar napredak je ostvaren u vazdušnom saobraćaju. Primenjuju se odredbe Sporazuma o zajedničkom Evropskom vazduhoplovnom području (ECAA) u vezi sa pristupom tržištu a tržište je otvoreno za nove prevoznike. Usvojen je zakon o civilnom vazdušnom saobraćaju koji ima za cilj primenu prve tranzicione faze ECAA, kojim je obuhvaćen izvestan broj prethodno nerešenih pitanja u oblasti bezbednosti vazdušnog saobraćaja, postupanja na zemlji i bezbednosti vazdušne plovidbe. Kada se radi o upravljanju vazdušnim saobraćajem, Srbija i Crna Gora su svoj vazdušni prostor organizovale u funkcionalni vazdušni blok. Međutim, Srbija i dalje treba da uloži dodatne napore da okonča regulatorno usklađivanje sa Jedinstvenim evropskim nebom u okviru Programa primene jedinstvenog evropskog neba u jugoistočnoj Evropi (ISIS). Neophodno je usvojiti zakonske propise o Jedinstvenom evropskom nebu, posebno propise o pružanju usluga vazdušne navigacije, organizaciji i korišćenju vazdušnog prostora i interoperabilnosti mreže upravljanja evropskim vazdušnim saobraćajem i uredbu o fleksibilnoj upotrebi vazdušnog prostora. Još uvek nije došlo do razdvajanja nadležnosti za inspekciju i reviziju, kao ni do uspostavljanja nezavisnog tela za istragu nesreća u vazdušnom saobraćaju. Nezavisno telo i dalje nadgleda sistem kontrole bezbednosti. Nije došlo do jačanja administrativnih kapaciteta ministarstva. Uopšteno govoreći, Srbija je umereno napredovala u oblasti transporta. Nastavilo su da se poštuju obaveze Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Sada se primenjuju odredbe ECAA o pristupu tržištu. Okvirno zakonodavstvo je usvojeno za unutrašnje plovne puteve i vazdušni saobraćaj. 


Nazad na ostale vesti