Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Srbija među prvim zemljama u svetu pristupila pripremi Nacionalnog programa za bezbednost u civilnom vazdušnom saobraćaju

Ponedeljak, 21.03.2011.
U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije danas je predstavljen plan primene Nacionalnog programa za bezbednost u civilnom vazduhoplovstvu.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i Direktorata civilnog vazduhoplovstva.
 
Plan primene Nacionalnog programa za bezbednost čine sistemske mere odnosno standardi za uspostavljanje višeg nivoa bezbednosti i minimiziranje rizika u civilnom vazduhoplovstvu.
Standarde  je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (IKAO) i oni tek treba da budu usvojeni u Evropskoj agenciji za bezbednost civilnog vazdušnog saobraćaja (EASA) odnosno u  Evropskoj uniji.
 
Stručnjaci  Direktorata u saradnji sa kolegama iz Ministarstva za infrastrukturu definisali su tri faze imlementacije programa koje bi trebalo sprovesti od 2011.- 2015. godine. Definisana su zaduženja i obaveze učesnika u izradi i sprovođenju programa i dati rokovi za njihovu realizaciju.
 
Pristupivši izradi plana programa sredinom 2010. godine, Srbija se našla među deset zemalja sveta koje su aktivno započele primenu mera koje podižu nivo nacionalne bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu.
 
Državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu Miodrag Miljković naglasio je da je Srbija u potpunosti spremna da ovaj izuzetno važan i ozbiljan posao završi u dogovorenom roku. Izuzetno dobra saradnja Ministarstva za infrastrukturu i Direktorata civilnog vazduhoplovstva rezultirala je kvalitetnim akcionim planom koji će, kako je naglasio, biti predstavljen na prvoj sednici Podkomiteta za bezbednost vazdušnog saobraćaja. 

Donošenje Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazdušnom saobraćaju, prema Miljkovićevim rečima, svrstaće Srbiju među najnaprednije zemlje u Evropi i svetu kada je reč o civilnom vazduhoplovstvu i doprineti da se osim podizanja nivoa bezbednosti u Srbiji, uspostavi viši nivo bezbednosti i na globalnom nivou. 


Nazad na ostale vesti