Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Srbija među prvim zemljama u svetu pristupila pripremi Nacionalnog programa za bezbednost u civilnom vazdušnom saobraćaju

Ponedeljak, 21.03.2011.
U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije danas je predstavljen plan primene Nacionalnog programa za bezbednost u civilnom vazduhoplovstvu.
 
Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i Direktorata civilnog vazduhoplovstva.
 
Plan primene Nacionalnog programa za bezbednost čine sistemske mere odnosno standardi za uspostavljanje višeg nivoa bezbednosti i minimiziranje rizika u civilnom vazduhoplovstvu.
Standarde  je propisala Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (IKAO) i oni tek treba da budu usvojeni u Evropskoj agenciji za bezbednost civilnog vazdušnog saobraćaja (EASA) odnosno u  Evropskoj uniji.
 
Stručnjaci  Direktorata u saradnji sa kolegama iz Ministarstva za infrastrukturu definisali su tri faze imlementacije programa koje bi trebalo sprovesti od 2011.- 2015. godine. Definisana su zaduženja i obaveze učesnika u izradi i sprovođenju programa i dati rokovi za njihovu realizaciju.
 
Pristupivši izradi plana programa sredinom 2010. godine, Srbija se našla među deset zemalja sveta koje su aktivno započele primenu mera koje podižu nivo nacionalne bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu.
 
Državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu Miodrag Miljković naglasio je da je Srbija u potpunosti spremna da ovaj izuzetno važan i ozbiljan posao završi u dogovorenom roku. Izuzetno dobra saradnja Ministarstva za infrastrukturu i Direktorata civilnog vazduhoplovstva rezultirala je kvalitetnim akcionim planom koji će, kako je naglasio, biti predstavljen na prvoj sednici Podkomiteta za bezbednost vazdušnog saobraćaja. 

Donošenje Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazdušnom saobraćaju, prema Miljkovićevim rečima, svrstaće Srbiju među najnaprednije zemlje u Evropi i svetu kada je reč o civilnom vazduhoplovstvu i doprineti da se osim podizanja nivoa bezbednosti u Srbiji, uspostavi viši nivo bezbednosti i na globalnom nivou. 


Nazad na ostale vesti