Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

UPOZORENJE

Četvrtak, 04.08.2011.
PRE OBUKE PROVERITE DA LI SU ŠKOLE SERTIFIKOVANE U DIREKTORATU
 
U poslednje vreme primećeno je da se pojedina preduzeća i aero klubovi, u sredstvima javnog  informisanja i na internet prezentacijama, reklamiraju  nudeći razne usluge za koje nisu zvanično osposobljeni, ovlašćeni ili sertifikovani. Nude se, između ostalih, usluge za obuku vazduhoplovnog osoblja, avio-taksi prevoz, panoramsko letenje, pružanje usluga iz vazduha i drugo
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao organ nadležan za sertifikaciju vazduhoplovnih subjekata i nadzor nad njihovim radom, upozorava sve potencijalne korisnike ovakvih usluga, da pre ulaska u bilo kakve finansijske aranžmane, provere  validnost sertifikata i ovlašćenja koja ovakve organizacije poseduju.
 
Informacije o svim ovlašćenim organizacijama mogu da se dobiju u  Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Bulevar Zorana Đinđića 144, 11070 Beograd, telefon (011) 2927 169, 2927 173, na e-adresi dgca@cad.gov.rs ili na  internet stranici www.cad.gov.rs 

Nazad na ostale vesti