Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

UPOZORENJE

Četvrtak, 04.08.2011.
PRE OBUKE PROVERITE DA LI SU ŠKOLE SERTIFIKOVANE U DIREKTORATU
 
U poslednje vreme primećeno je da se pojedina preduzeća i aero klubovi, u sredstvima javnog  informisanja i na internet prezentacijama, reklamiraju  nudeći razne usluge za koje nisu zvanično osposobljeni, ovlašćeni ili sertifikovani. Nude se, između ostalih, usluge za obuku vazduhoplovnog osoblja, avio-taksi prevoz, panoramsko letenje, pružanje usluga iz vazduha i drugo
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao organ nadležan za sertifikaciju vazduhoplovnih subjekata i nadzor nad njihovim radom, upozorava sve potencijalne korisnike ovakvih usluga, da pre ulaska u bilo kakve finansijske aranžmane, provere  validnost sertifikata i ovlašćenja koja ovakve organizacije poseduju.
 
Informacije o svim ovlašćenim organizacijama mogu da se dobiju u  Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Bulevar Zorana Đinđića 144, 11070 Beograd, telefon (011) 2927 169, 2927 173, na e-adresi dgca@cad.gov.rs ili na  internet stranici www.cad.gov.rs 

Nazad na ostale vesti