Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

UPOZORENJE

Četvrtak, 04.08.2011.
PRE OBUKE PROVERITE DA LI SU ŠKOLE SERTIFIKOVANE U DIREKTORATU
 
U poslednje vreme primećeno je da se pojedina preduzeća i aero klubovi, u sredstvima javnog  informisanja i na internet prezentacijama, reklamiraju  nudeći razne usluge za koje nisu zvanično osposobljeni, ovlašćeni ili sertifikovani. Nude se, između ostalih, usluge za obuku vazduhoplovnog osoblja, avio-taksi prevoz, panoramsko letenje, pružanje usluga iz vazduha i drugo
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, kao organ nadležan za sertifikaciju vazduhoplovnih subjekata i nadzor nad njihovim radom, upozorava sve potencijalne korisnike ovakvih usluga, da pre ulaska u bilo kakve finansijske aranžmane, provere  validnost sertifikata i ovlašćenja koja ovakve organizacije poseduju.
 
Informacije o svim ovlašćenim organizacijama mogu da se dobiju u  Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Bulevar Zorana Đinđića 144, 11070 Beograd, telefon (011) 2927 169, 2927 173, na e-adresi dgca@cad.gov.rs ili na  internet stranici www.cad.gov.rs 

Nazad na ostale vesti