Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

REGIONALNA KONFERENCIJA O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU U OBLASTI TRAGANJA I SPASAVANJA

Petak, 30.09.2011.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije bio je organizator dvodnevne Regionalne konferencije o prekograničnoj saradnji u civilnom vazduhoplovstvu u oblasti traganja i spasavanja, koja je održana  od 27- 29. septembra,  u Aranđelovcu.
 
Cilj konferencije bio je  da ukaže na potrebu i značaj regionalnog prekograničnog  povezivanja radi brzog koordinisanja aktivnosti u  traganju za vazduhoplovom i spasavanju ljudi, posle udesa civilnih vazduhoplova. Regionalno povezivanje u takvim situacijama je i preporuka Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva sadržana u Aneksu 12.  
Skupu koji je prvi put organizovan  na ovu temu u regionu, pored organizatora vazduhoplovnih vlasti Srbije,  prisustvovali su čelni ljudi svetskih vazduhoplovnih organizacija (EKAK-a, IKAO-a, EUROKONTROL-a, ITMCC-a, CSP-a), vazduhoplovnih vlasti Mađarske,  Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Slovenije, UNMIK-a i predstavnici Vojske Srbije i policije.
 
Tom prilikom, predstavnici vazduhoplovnih vlasti zemalja regiona, potpisali su zajedničku izjavu o  regionalnoj prekograničnoj saradnji u oblasti traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu. 


Nazad na ostale vesti