Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Pomozite da se prepoznaju opasnosti i unapredi bezbednost vazduhoplovstva

Petak, 21.10.2011.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije omogućio je svim putnicima i zaposlenima u vazdušnom saobraćaju, da dobrovoljno i anonimno prijavljuju događaje za koje smatraju da predstavljaju potencijalnu opasnost ili ugrožavaju bezbednost civilnog vazduhoplovstva.
 
Štampani formulari za prijavljivnje događaja postavljeni su danas na  domaćem međunarodnom aerodromu“ Nikola Tesla“ dok su formulari u elektronskom obliku građanima dostupni, već par meseci, na sajtu Direktorata :  http://www.cad.gov.rs/prijava_forma.php
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije prva je vazduhoplovna vlast u regionu koja je prihvatila ovu preporuku Evropske komisije za transport, jer želi da svim putnicima pruži mogućnost da i sami učestvuju u procesu unapređenja bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.
 
Istraživanje, otkrivanje uzroka opasnosti ili ugrožavanje bezbednosti nema za cilj utvrđivanje  prekršajne, disciplinske, građansko-pravne ili neke druge odgovornosti.
Sve informacije o podnosiocu prijave smatraju se poverljivim i neće biti prosleđene drugom licu. Informacijama će raspolagati i proveravati  ih isključivo nadležni u Direktoratu,  osim na zahtev pravosudnih organa Republike Srbije.
 
Dobrovoljno prijavljivanje događaja samo jedan od modela koji će doprineti još većem stepenu sigurnosti i bezbednosti srpskog vazduhoplovstva koje je Evropska komisija već ocenila visokom ocenom. Direktorat civilnog vazduhoplovstva  konstantno radi na usvajanju najnovijih saznanja iz oblasti bezbednosti i primeni evropskih standarda u toj oblasti.  
 
Inače, ovaj način dobijanja informacije o potencijalnim opasnostima u civilnom vazduhoplovstvu od putnika i zaposlenih u vazduhoplovstvu, već se  primenjuje u zemljama Evropske unije a od skoro je preporučen  i Srbiji. 

Celokupna  transportna politika u vazdušnom saobraćaju  Evrope, okrenuta je putniku koji je u svim njenim segmentima  u centru pažnje. 


Nazad na ostale vesti