Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Obaveštenje o odobrenjima koja DCV izdaje pre podnošenja plana leta

Utorak, 03.04.2012.
Zakonom o vazdušnom saobraćaju (Službeni glasnik Republike Srbije 73/2010 i 57/2011) propisano je da Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije izdaje odobrenja za:
  • letove u međunarodnom javnom avio prevozu sa Republikom Srbijom, izuzev kad potvrđenim međunarodnim ugovorom to nije potrebno;
  • letove stranih vazduhoplova koji obavljaju vanredni avio prevoz;
  • letove stranih dirigovanih i nedirigovanih letećih objekata;
  • letove iznad gradova, naseljenih mesta i industrijskih objekata ispod visine od 450 metara iznad terena;
  • tehnički let vazduhoplova koji je prestao da bude kontinuirano plovidben usled kvara, oštećenja ili iz nekog drugog razloga, a ima nameru da leti od aerodroma na kome se zatekao do aerodroma na kome će se obaviti radovi na njegovom održavanju;
  • vazduhoplovne manifestacije
  • probne letove;  
  • i za letove koji se koriste za iskakanje padobranaca.

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, od 01.04.2012. godine, ne prihvata u razmatranje zahteve za izdavanje odobrenja za letenje van vazdušnih puteva. 


Nazad na ostale vesti