Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Obaveštenje - aprilski ispitni rok

Sreda, 04.04.2012.

Teorijski aprilski ispitni rok koji je predviđen da se održi od 23.04.-26.04.2012.godine., usled organizacije seminara standardizacije ispitivača pomera se i biće održan prema sledećem rasporedu: 20.04.2012.(Petak) , 23.04. 2012.(Ponedeljak), 24.04.2012.(Utorak) i 26.04.2012.(Četvrtak). 


Nazad na ostale vesti