Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Upozorenje

Četvrtak, 12.04.2012.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije upozorava korisnike vazdušnog prostora Republike Srbije da je u periodu dejstva protivgradne zaštite (od 15. aprila do 15. oktobra) identifikovana opasnost po operacije vazduhoplova u klasi G vazdušnog prostora, u kojoj letovi ne podležu izdavanju odobrenja kontrole letenja (ATC Clearance) i nije obavezno održavanje dvostrane radio-veze.
 
Dejstvo protivgradne zaštite se vrši lansiranjem raketa protiv gradonosnih oblaka sa zemlje uz prethodnu saglasnost pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi.
 
Da bi se izbegla identifikovana opasnost, savetujemo i apelujemo na posade vazduhoplova koji obavljaju operacije u klasi G vazdušnog prostora da se, u cilju svoje lične bezbednosti, bezbednosti vazduhoplova i opšte bezbednosti, informišu o dejstvu protivgradne zaštite na radio-frekvencijama nadležnih jedinica ATS koje su objavljene u sekciji ENR 2.1AIP-a Srbije / Crne Gore datoj u prilogu i/ili na telefone radarskih centara protivgradne zaštite koji su dati na karti u prilogu, a koji će biti objavljeni na indeksnoj karti u sekciji ENR 6 AIP-a Srbije / Crne Gore sa datumom stupanja na snagu 4. maja 2012. godine.
 

Učesnici u saobraćaju u vazdušnom prostoru klase C i D dobijaće instrukcije za izbegavanje oblasti gde dejstvuje protivgradna zaštita putem obavezne radio-komunikacije sa nadležnom jedinicom ATC. 


Nazad na ostale vesti