Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Upozorenje

Četvrtak, 12.04.2012.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije upozorava korisnike vazdušnog prostora Republike Srbije da je u periodu dejstva protivgradne zaštite (od 15. aprila do 15. oktobra) identifikovana opasnost po operacije vazduhoplova u klasi G vazdušnog prostora, u kojoj letovi ne podležu izdavanju odobrenja kontrole letenja (ATC Clearance) i nije obavezno održavanje dvostrane radio-veze.
 
Dejstvo protivgradne zaštite se vrši lansiranjem raketa protiv gradonosnih oblaka sa zemlje uz prethodnu saglasnost pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi.
 
Da bi se izbegla identifikovana opasnost, savetujemo i apelujemo na posade vazduhoplova koji obavljaju operacije u klasi G vazdušnog prostora da se, u cilju svoje lične bezbednosti, bezbednosti vazduhoplova i opšte bezbednosti, informišu o dejstvu protivgradne zaštite na radio-frekvencijama nadležnih jedinica ATS koje su objavljene u sekciji ENR 2.1AIP-a Srbije / Crne Gore datoj u prilogu i/ili na telefone radarskih centara protivgradne zaštite koji su dati na karti u prilogu, a koji će biti objavljeni na indeksnoj karti u sekciji ENR 6 AIP-a Srbije / Crne Gore sa datumom stupanja na snagu 4. maja 2012. godine.
 

Učesnici u saobraćaju u vazdušnom prostoru klase C i D dobijaće instrukcije za izbegavanje oblasti gde dejstvuje protivgradna zaštita putem obavezne radio-komunikacije sa nadležnom jedinicom ATC. 


Nazad na ostale vesti