Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

NOVI PROPISI

Četvrtak, 07.06.2012.
Obaveštavamo Vas da su na snazi novi propisi koje  je usvojio Upravni odbor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Propisi su objavljeni  u „Službenom glasniku RS“, broj 54/12 od 29. maja 2012. godine.
 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera;
 2. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu;
 3. Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza;
 4. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija;
 5. Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima;
 6. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu;
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi;
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uspostavljanju sistema bezbednosnih garancija za računarske programe pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju;
 9. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o zajedničkim pravilima za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja;
 10. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku;
 11. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh-zemlja.
Napomena:
 
Navedeni propisi su stupili na snagu osmog dana od dana objavljivanja ( 6. juna 2012. godine), osim odredbe člana 14. Priloga 3. i odredbe člana 19. Priloga 4. iz člana 14. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi, koje se primenjuju po preuzimanju Uredbe (EU) br. 691/2010 u domaće zakonodavstvo.
 
Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza primenjivaće se od 1. septembra 2012. godine. 

Nazad na ostale vesti