Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Obaveštenje o pilotskim dozvolama i sertifikatima koje izdaje DCV

Četvrtak, 30.08.2012.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije  postigao je tehnički nivo standardizacije u oblasti pilotskih dozvola, na osnovu JAA uzajamnog priznavanja u oblastima regulisanim propisima JAR-FCL 1, 2, 3, 4 i procedurama JIPs, koji je potvrdio standardizacioni tim Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) u Izveštaju o otklanjanju primedbi (Statement of Findings Closure) u aprilu 2011. godine.
 
Pilotske dozvole i sertifikati koje je izdao Direktorat civilnog vazduhoplovstva  Republike Srbije prihvaćeni su bez daljih formalnosti u državama članicama Evropske unije, sve do stupanja na snagu evropskih propisa koji regulišu oblast pilotskih dozvola (Commission Regulation (EU) No 1178/2011; Commission Regulation (EU) No 290/2012). Datum stupanja na snagu evropskih propisa zavisi pre svega od datuma odlaganja primene propisa za koji se pojedinačno odluči svaka država članica EU. Odlaganje primene propisa koji regulišu oblast pilotskih dozvola je moguće do 8. aprila 2013. godine. 
Na internet stranici EASA možete pogledati informacije o datumima primene nove regulative za svaku državu posebno http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/derogations-to-regulations.php.
 
Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS preduzeo je sve neophodne mere za primenu evropskih propisa koji regulišu oblast pilotskih dozvola u Republici Srbiji. Da bi dozvole koje DCV izdaje zadržale isti status kao i do sada u državama članicama Evropske unije, potrebno je da se zaključi sporazum između Republike Srbije i Evropske unije.
 
Direktorat preduzima sve potrebne korake kako bi se što pre zaključio sporazum između Republike Srbije i Evropske unije.
 
Trenutni status pilotskih dozvola koje izdaje DCV, u odnosu na međusobno prihvatanje od strana država članica EU, možete pogledati na internet stranici EASA http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/mutual-recognition.php.
 

Standardizacioni tim EASA je u skladu sa svojim redovnom godišnjim rasporedom inspekcija za 2013. godinu, najavio posetu Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za april 2013. godine. Jedan od zadataka posete standardizacionog tima je utvrđivanje održavanja postignutog standarda u oblasti pilotskih dozvola (FCL, MED) koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. 


Nazad na ostale vesti