Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Srbija u procesu vraćanja kategorije 1 od strane FAA

Četvrtak, 27.09.2012.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije danas je zvanično započeo proces preomene kategorizacije Republike Srbije  po standardima Sjedinjenih Američkih Država – FAA.
 
Direktorat je uspostavio komunikaciju i uspešnu saradnju sa vazduhoplovnim vlastima  Sjedinjenih Američkih Država (FAA) i memorandumom o razumevanju zvanično inicirao postupak provere koji treba da sprovedu vazduhoplovne vlasti SAD, kako bi Republika Srbija konačno, posle 8 godina, prešla u kategoriju 1.
 
Republika Srbija, odnosno Direktorat civilnog vazduhoplovstva kao njena vazduhoplovna vlast primenjuje vazduhoplovne standarde i procedure u potpunom skladu sa američkim vazduhoplovnim standardima. Dobijanjem kategorije 1,  sve avio kompanije registrovane u Srbiji moći će, ukoliko to žele, da obavljaju vazdušni saobraćaj sa SAD kao i američke sa Srbijom.
 
Napominjemo da je Srbija ovaj status izgubila 2004. godine na osnovu ocena FAA  zbog nedostataka u regulativi, organizaciji vazduhoplovnih vlasti i tadašnje neusklađenosti srpskih vazduhoplovnih standarda i procedura sa američkim.
 
Sada kada je proces započet, očekujemo da u narednih nekoliko meseci predstavnici FAA dođu u Srbiju, uvere se u spremnost našeg  vazduhoplovog tržišta i visok nivo sigurnosti i bezbednosti koji već godinama unapređujemo, kako bi Republika Srbija konačno vratila prestižni status kategorije 1 po vazduhoplovnim standardima FAA i uspostavila direktnu vezu sa američkim kontinentom. 

Nazad na ostale vesti