Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

DCV izdao dozvolu JAT Tehnici i za održavanje Erbasovih aviona nove tehnologije serije A-319/320/321 i za novi tip “ATR 42/72“ serije 400/500

Četvrtak, 16.05.2013.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je 15.maja 2013. godine izdao novu Dozvolu za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti održavanja JAT Tehnici, u kojoj je pored postojećih obima radova sa Boingom (BOEING) 737 serije „classic & NG“ i  ATR (ATR)  72 serije -100/-200/-300,  posao proširen i za radove na Erbasovim (AIRBUS) avionima nove tehnologije serije A-319/320/321, sa dva različita tipa motora (CFM56-5 & IAE V2500) kao i na novi tip aviona ATR (ATR) 42/72  serije 400/500.
 
Izdavanju  dozvole  Jat Tehnici prethodile su obimne provere i korekcije potrebnih uslova za rad na novim tipovima aviona, kako u linijskom, tako i baznom održavanju, koji se odnosi na provere potrebnog broja ovlašćenih izvršilaca održavanja (mehaničara, inženjera), provere potrebnog alata za novi obim radova, provere radnog prostora sa pripadajućom opremom, provere celokupne dokumentacije proizvođača aviona, motora, komponenti, kao i provere svih neophodnih procedura u odobrenom Priručniku održavanja.
 
Nakon šestomesečnih provera i obavljenih korekcija u Jat Tehnici, Direktorat civilnog vazduhoplovstva je zaključio da je JAT Tehnika d.o.o, posle više od godinu dana priprema za ovakav tehnološki skok, spremna za dobijanje dozvole, koja će Jat Tehnici otvoriti vrata za održavanje aviona nove generacije, kako za domaće operatere tako i za operatere i korisnike ovih aviona iz celog sveta.
 

Dozvola koju je Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS izdao Jat Tehnici biće praćena izdavanjem dozvole Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja (European Aviation Safety Agency-EASA), s obzirom da je DCV RS ovlašćeno i akreditovano telo, koji je  celokupan posao uradio i u ime Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. 


Nazad na ostale vesti