Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 86/19), koji stupa na snagu 14. decembra, predviđena je nova Republička administrativna taksa za rešenja kojim se odobrava transport ili tranzit naoružanja i vojne opreme. Iznos takse je 5590 dinara.  Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora ("Službeni glasnik RS", broj 62/19) stupa na snagu 05.12.2019  Do 18. decembra 2019. godine možete poslati vaše primedbe, predloge i sugestije na tekst Predlog pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu.  
Vesti sa sajta

Otvorena redovna linija Beograd - Budimpešta - Minsk

Četvrtak, 19.09.2013.
Beloruska avikompanija “Belavija” uspostavila je danas redovnu liniju Minsk – Budimpešta - Beograd.
 
Beloruski avion su na na prvom letu iz Minska za Beograd na Aerodromu "Nikola Tesla" dočekali ministar saobraćaja Vlade Republike Srbije Aleksandar Antić, v.d. direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Milan Živanović,   predsednik Izvršnog odbora Aerodroma “Nikola Tesla” Velimir Radosavljević i ambasador Belorusije u Srbiji Vladimir Čušev. 
 
 
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić rekao je da će otvaranje  redovne linije doprineti boljoj političkoj i ekonomskoj saradnji dve prijateljske zemlje. On je kazao da je saobraćaj privredna grana koja ima privilegiju da povezuje zemlje i ljude. Saobraćaj je uslov za bolje povezivanje i ostalih privrednih grana između dve zemlje, rekao je ministar. Otvaranje avio-linije Beograd-Budimpešta-Minsk povećaće prisustvo beloruskih kompanija u Srbiji ali i srpskih u Belorusiji. Siguran sam da će ova linija doprineti unapređenju odnosa dveju zemalja i na drugim nivoima, ne samo kada je reč o privrednoj saradnji, naglasio je ministar Antić.
 
Ambasadori dveju zemalja, Srbije u Belorusiji Stojan Jevtić i Belorusije u Srbiji Vladimir Čušev istakli su da će na ovaj način u najvećoj meri biti unapređena privredna saradnja između Srbije i Belorusije. Cilj je da se u idućoj godini dostigne ukupna robna razmena od 500 miliona dolara.
 
V.D. direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS Milan Živanović, podsetio je da je zahtev „Belavije“ pedviđao i sletanje u Budimpeštu i prevoz putnika između Budimpešte i Beograda, što je podrazumevalo korišćenje prava pete vazduhoplovne slobode.
Ovo pravo nije bilo predviđeno odredbama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju Srbije i Belorusije, ali je činjenica da je  sporazum ostavio mogućnost nadležnim organima za vazdušni saobraćaj da se o tome naknadno dogovore. S tim u vezi, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Departman za vazduhoplovstvo Ministarstva saobraćaja Republike Belorusije zaključili su Memorandum o razumevanju kojim su otklonjene formalne prepreke za uspostavljanje saobraćaja i korišćenje prava pete slobode, rekao je Živanović.  
Nakon zaključivanja Memoranduma, Direktorat je po sprovođenju zakonske procedure, odobrio zahtev „Belaviji“, a Republika Srbija joj otvorila svoje nebo.
 
Zamenik generalnog direktora Belavije Igor Čerginec je rekao da u toj kompaniji očekuju da će nova linija, koja će povezati tri evropske prestonice, imati poslovni i turistički karakter. On je uveren da će ova avio-linija izazvati veliko interesovanje kod beloruskih, srpskih i mađarskih turističkih agencija.
 
Predsednik Izvršnog odbora Aerodroma "Nikola Tesla" Velimir Radosavljević je istakao da su uspostavljanju avio-saobraćaja između Beograda i Minska značajan doprinos dali najviši državni funkcioneri Belorusije i Srbije. Oni su prepoznali značaj uspostavljanja ove avio linije, a srpske i beloruske vazduhoplovne vlasti stvorile su i uslove za to.
 
“Belavija” će na toj liniji leteti dva puta sedmično, ponedeljkom i četvrtkom, avionom tipa CRJ-100/200.
 

Nazad na ostale vesti