Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
Vesti sa sajta

Evropska komisija zadovoljna napretkom Srbije u oblasti vazdušnog saobraćaja

Sreda, 16.10.2013.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je na dobrom putu u primeni Multilateralnog sporazuma o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području (ECAA), ocenjeno je u godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, u delu koji se odnosi na vazdušni saobraćaj.
 
U izveštaju objavljenom danas, rečeno je da je Direktorat civilnog vazduhoplovstva ostvario značajan napredak u primeni prvog tranzicionog perioda ECAA sporazuma, posebno u oblasti ekonomske regulative. Iznete su pohvale na račun DCV i u oblasti zaštite prava putnika.
 
Evropska komisija pohvaljuje uspešnu primenu regulative o licenciranju letačkog osoblja koju je među prvima u Evropi počeo da primenjuje DCV.
 
Pozitivno je ocenjena oblast bezbednosti vazduhoplovstva u Srbiji posle detaljne inspekcije koju je Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA) sprovela u Direktoratu civilnog vazduhoplovtva Republike Srbije. 

Nazad na ostale vesti