Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju objavljen je u "Službenom glasniku RS", broj 09/20 i stupa na snagu 12. februara 2020. godine.  ONE STOP SECURITY  u Srbiji. Od januara 2020. godine sistem obezbeđivanja u vazduhoplovstvu u našoj zemlji isti kao u zemljama Evropske unijeDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
Vesti sa sajta

Kraljevina Srbija pre sto jedne godine donela među prvima u svetu pravni akt o vazdušnom saobraćaju

Četvrtak, 20.02.2014.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije s ponosom ističe i podseća da se u  petak 21. februara navršava sto jedna godina od donošenja prvog pravnog akta u Srbiji koji je regulisao oblast vazduhoplovstva.
 
Vazduhoplovi teži od vazduha su privukli pažnju pravnika još sredinom 19. veka, ali kako se letelica sa motorom pojavila tek 1903. godine, prvi pravni izvori potiču iz prve decenije prošlog veka, koja je za nas jako bitna.
 
Tada je, na predlog našeg ministra unutrašnjih dela Stojana M. Protića i našeg ministra vojnog - đenerala Milana Božanovića radi štićenja interesa državnih u pogledu sprečavanja uhođenja, carinskih prava, narodnog zdravlja i narodne odbrane, kao i bezbednosti građana, po milosti božijoj i volji narodnoj, Petar I Karađorđević i kralj Srbije propisao "Uredbu o saobraćaju spravama, koje se kreću po vazduhu" (Službeni dnevnik Kraljevine Srbije br. 41 od 21.02.1913. godine) 18. februara (po starom kalendaru) 1913. godine. 
Kraljevina Srbija ovom uredbom našla se uz najbogatije i najmoćnije zemlje tadašnjeg sveta. Nemačka će svoju "Uredbu o vazduhoplovstvu", doneti 10. avgusta 1910. godine. Potom su sledile Uredbe u Pruskoj (22.10.1910. godine); u Engleskoj 2.6.1911. godine); u Francuskoj (22.11.1911. godine); u Austro-Ugarskoj (20.12.1912. godine). Svoju prvu Uredbu o vazduhoplovstvu će Srbija doneti pre mnogih razvijenijih država, od kojih pomenimo SAD - koje su donele "Uredbu o vazduhoplovstvu" 13.5.1913. godine i Italiju - 22.09.1913. godine. Mnoge zemlje će je doneti tek mnogo godina kasnije.
 

Objavljivanje ove Uredbe je Kraljevinu Srbiju uvrstilo u napredne zemlje, koje su među prvima,  pravnim aktom regulisale vazdušni saobraćaj u svojoj zemlji i na taj način udarile temelj razvoja civilnog vazduhoplovstva u celom svetu. 


Nazad na ostale vesti