Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Vesti sa sajta

Kraljevina Srbija pre sto jedne godine donela među prvima u svetu pravni akt o vazdušnom saobraćaju

Četvrtak, 20.02.2014.
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije s ponosom ističe i podseća da se u  petak 21. februara navršava sto jedna godina od donošenja prvog pravnog akta u Srbiji koji je regulisao oblast vazduhoplovstva.
 
Vazduhoplovi teži od vazduha su privukli pažnju pravnika još sredinom 19. veka, ali kako se letelica sa motorom pojavila tek 1903. godine, prvi pravni izvori potiču iz prve decenije prošlog veka, koja je za nas jako bitna.
 
Tada je, na predlog našeg ministra unutrašnjih dela Stojana M. Protića i našeg ministra vojnog - đenerala Milana Božanovića radi štićenja interesa državnih u pogledu sprečavanja uhođenja, carinskih prava, narodnog zdravlja i narodne odbrane, kao i bezbednosti građana, po milosti božijoj i volji narodnoj, Petar I Karađorđević i kralj Srbije propisao "Uredbu o saobraćaju spravama, koje se kreću po vazduhu" (Službeni dnevnik Kraljevine Srbije br. 41 od 21.02.1913. godine) 18. februara (po starom kalendaru) 1913. godine. 
Kraljevina Srbija ovom uredbom našla se uz najbogatije i najmoćnije zemlje tadašnjeg sveta. Nemačka će svoju "Uredbu o vazduhoplovstvu", doneti 10. avgusta 1910. godine. Potom su sledile Uredbe u Pruskoj (22.10.1910. godine); u Engleskoj 2.6.1911. godine); u Francuskoj (22.11.1911. godine); u Austro-Ugarskoj (20.12.1912. godine). Svoju prvu Uredbu o vazduhoplovstvu će Srbija doneti pre mnogih razvijenijih država, od kojih pomenimo SAD - koje su donele "Uredbu o vazduhoplovstvu" 13.5.1913. godine i Italiju - 22.09.1913. godine. Mnoge zemlje će je doneti tek mnogo godina kasnije.
 

Objavljivanje ove Uredbe je Kraljevinu Srbiju uvrstilo u napredne zemlje, koje su među prvima,  pravnim aktom regulisale vazdušni saobraćaj u svojoj zemlji i na taj način udarile temelj razvoja civilnog vazduhoplovstva u celom svetu. 


Nazad na ostale vesti