Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
 1. DCV-PEL-OB- N 101 (DTO) - Izjava o osposobljenosti deklarisane organizacije za obuku (DTO)
 2. Evidencija Deklarisanih organizacija za obuku (DTO)
 3. DCV-PEL-OB- N 103 (DTO) - Provera usaglašenosti izjave deklarisane organizacije za obuku (DTO)

(A) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je ovlašćena da sprovodi sledeće obuke, pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115:

    1. za avione: 

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih klipnih aviona (kopno) - SEP(land), jednomotornih klipnih aviona (voda) - SEP(sea) i motornih jedrilica - TMG;
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: noćno letenje, akrobatsko letenje, letenje u planinskim predelima, vuča jedrilica i transparenata; 

    2. za helikoptere:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu jednomotornog helikoptera sa maksimalno sertifikovanih pet sedišta; 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje; 

    3. za jedrilice:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Obuku za proširenje prava na motorne jedrilice - TMG u skladu sa FCL.135.S; 
 • Obuku za dodatne metode poletanja u skladu sa FCL.130.S; 
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u oblacima; 
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja jedrilicom (FI(S)); 
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja jedrilicom (FI(S)); 

    4. za balone:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu balona u skladu sa FCL.135.B;
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu ili grupu balona u skladu sa FCL.225.B;
 • Obuku za proširenje prava na vezane letove u skladu sa FCL.130.B;
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje;
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja balonom (FI(B));
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja balonom (FI(B)); 

(B) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je takođe ovlašćena da sprovodi obuku za ispitivače iz FCL.1015(a) i FCL.1025(b)2) Aneksa I (Part-FCL) za ispitivače u letu (jedrilica) - FE(S), ispitivače instruktora letenja (jedrilica) - FIE(S), ispitivače u letu (balon) - FE(B) i ispitivače instruktora letenja (balon) - FIE(B), pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115 i da je nadležni organ odobrio program obuke u skladu sa DTO.GEN.230(c).