Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
 1. DCV-PEL-OB- N 101 (DTO) - Izjava o osposobljenosti deklarisane organizacije za obuku (DTO)
 2. Evidencija Deklarisanih organizacija za obuku (DTO)

(A) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je ovlašćena da sprovodi sledeće obuke, pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115:

    1. za avione: 

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (avion) - LAPL(A) i dozvolu privatnog pilota aviona (PPL(A));
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na klasi jednomotornih klipnih aviona (kopno) - SEP(land), jednomotornih klipnih aviona (voda) - SEP(sea) i motornih jedrilica - TMG;
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: noćno letenje, akrobatsko letenje, letenje u planinskim predelima, vuča jedrilica i transparenata; 

    2. za helikoptere:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (helikopter) - LAPL(H) i dozvolu privatnog pilota helikoptera (PPL(H)); 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za letenje na tipu jednomotornog helikoptera sa maksimalno sertifikovanih pet sedišta; 
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje; 

    3. za jedrilice:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (jedrilica) - LAPL(S) i dozvolu pilota jedrilice (SPL); 
 • Obuku za proširenje prava na motorne jedrilice - TMG u skladu sa FCL.135.S; 
 • Obuku za dodatne metode poletanja u skladu sa FCL.130.S; 
 • Obuku za sticanje dodatnih ovlašćenja: akrobatsko letenje, vuča jedrilica i letenje jedrilicom u oblacima; 
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja jedrilicom (FI(S)); 
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja jedrilicom (FI(S)); 

    4. za balone:

 • Teorijsku obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Praktičnu obuku za dozvolu pilota lakih vazduhoplova (balon) - LAPL(V) i dozvolu pilota balona (VPL);
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu balona u skladu sa FCL.135.B;
 • Obuku za proširenje prava na drugu klasu ili grupu balona u skladu sa FCL.225.B;
 • Obuku za proširenje prava na vezane letove u skladu sa FCL.130.B;
 • Obuku za sticanje ovlašćenja za noćno letenje;
 • Obuku za sticanje sertifikata instruktora letenja balonom (FI(B));
 • Obuku osveženja znanja za instruktora letenja balonom (FI(B)); 

(B) Deklarisana organizacija za obuku (DTO) je takođe ovlašćena da sprovodi obuku za ispitivače iz FCL.1015(a) i FCL.1025(b)2) Aneksa I (Part-FCL) za ispitivače u letu (jedrilica) - FE(S), ispitivače instruktora letenja (jedrilica) - FIE(S), ispitivače u letu (balon) - FE(B) i ispitivače instruktora letenja (balon) - FIE(B), pod uslovom da je podnela izjavu u skladu sa DTO.GEN.115 i da je nadležni organ odobrio program obuke u skladu sa DTO.GEN.230(c).