Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   

Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu 

Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu - 

Javna nabavka usluge - 23/2019 - Održavanje sistema za unapređenje sigurnosne infrastrukture, kontrole pristupa mreži i aplikacijama i zaštite mrežnog saobraćaja, kao i pretplata za zaštitu sadržaja internet pretraživanja i imejl komunikacije
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 31/2019 - Personalni računari
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 29/2019 - Nabavka nameštaja za holove u objektu, polica i metalnih ormana
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Pitanje i odgovor - 3
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 28/2019 - Nabavka i ugradnja opreme za proširenje postojećeg sistema video nadzora u poslovnom objektu na adresi Skadarska br. 23 i 23/1
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka 
 8. Pitanje i odgovor - 3
 9. Izmena Konkursne dokumentacije broj 2
 10. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst broj 2
 11. Obaveštenje o produženju roka - 2
 12. Pitanje i odgovor - 4
 13. Pitanja i odgovori - 5
 14. Pitanja i odgovori - 6
Javna nabavka male vrednosti dobra - 27/2019 - Personalni računari
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 25/2019 - Održavanje računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti radova - 26/2019 - Adaptacija malog tavanskog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor
 4. Obaveštenje o produženju roka 
 5. Pitanje i odgovor - 2
 6. Obaveštenje o produženju roka 2
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 24/2019 - Kancelarijski materijal
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka  usluge - 22/2019 - Avio karte i hotelski smeštaj
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Pitanja i odgovori 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 17/2019 - Kurs stranih jezika
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 13/2019 - Adaptacija malog tavanskog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 20/2019 - Godišnje održavanje i izmene na postojećem programu za računovodstvo i knjigovodstvo
 1. Obaveštenje o pokretanju postupka
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 19/2019 - Iznajmljivanje parking prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 21/2019 - Nabavka i ugradnja opreme za proširenje postojećeg sistema video nadzora u poslovnom objektu na adresi Skadarska br. 23 i 23A
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti usluge - 15/2019 - Održavanje i unapređenje elektronskog registra vazduhoplova
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka radova - 14/2019 - Adaptacija i opremanje alfa sale
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 16/2019 - Periodična obuka inspektora SAFA 
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 12/2019 - Naftni derivati
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 11/2019 - Izvršavanje naleta i produženje važenja MEP i ME/IR
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 10/2019 - Proširenje radne memorije na blade serverima
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli Ugovora za nabavku dobra-proširenje radne memorije na blade severima
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 8/2019 - Provera stručnosti za produženje važenja ovlašćenja za letenje na tipu aviona C560XLS+i letenje kod operatera
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka usluge -9/2019 - Mobilna telefonija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanje i odgovor 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 7/2019 - Električna energija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 6/2019 - FTO i PPZ DCV
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 5/2019 - Osiguranje zgrade, kolektivno osiguranje zaposlenih, putno osiguranje, osiguranje službenih vozila
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Javna nabavka male vrednosti usluge - 4/2019 - Sticanje sertifikata instruktora letenja - FI(A)
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 3/2019 - Specijalističke obuke za inspektore
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 2/2019 - Čišćenje radnog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor 
 4. Pitanje i odgovor 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija - prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge - 1/2019 - Lekarski pregledi za zaposlene

 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru