Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 24.02.2019 02:10:06

Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

Javna nabavka male vrednosti usluge - 3/2019 - Specijalističke obuke za inspektore
  1. Poziv za podnošenje ponuda
  2. Konkursna dokumentacija
Javna nabavka usluge - 2/2019 - Čišćenje radnog prostora
  1. Poziv za podnošenje ponuda
  2. Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti usluge - 1/2019 - Lekarski pregledi za zaposlene

  1. Poziv za podnošenje ponuda
  2. Konkursna dokumentacija
  3. Odluka o dodeli ugovora
  4. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava