Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

Plan javnih nabavki za 2018. godinu 

Izmena plana nabavki za 2018. godinu

Javna nabavka male vrednosti usluge - 41/2018 - internet usluge - primarni i sekundarni link na centralnoj i udaljenoj lokaciji
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 40/2018 - štampanje sertifikata sa hologramom za osoblje pregleda obezbeđivanja na aerodromu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 39/2018 -  Održavanje sistema za dojavu i gašenje požara i klima u sistem sali, kao i preventivno i interventno održavanje UPS uređaja i sistema nadzora u server sali
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Obaveštenje o produženju roka
 5. Pitanje i odgovor - 2
 6. Pitanje i odgovor - 3
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 38/2018 -  Nabavka guma za automobile
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 37/2018 -  Avio-prevoz i hotelski smeštaj
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor -1
 4. Pitanje i odgovor -2
 5. Odluka o dodeli ugovora
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 36/2018 -  Organizovanje nastave iz engleskog jezika
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Pitanje i odgovor - 2
 5. Izmena Konkursne dokumentacije
 6. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 7. Obaveštenje o produženju roka
 8. Pitanje i odgovor - 3
 9. Izmena Konkursne dokumentacije 2
 10. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst 2
 11. Obaveštenje o produženju roka 2
 12. Pitanje i odgovor - 4
 13. Pitanje i odgovor - 5
 14. Pitanje i odgovor - 6
 15. Izmena Konkursne dokumentacije 3
 16. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst 3
 17. Obaveštenje o produženju roka 3
 18. Pitanje i odgovor - 7
 19. Pitanje i odgovor - 8
 20. Pitanje i odgovor - 9
 21. Obaveštenje o produženju roka 4
 22. Pitanje i odgovor - 10
 23. Pitanje i odgovor - 11
 24. Odluka o dodeli ugovora
 25. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 24/2018 - Održavanje sistema za zaštitu aplikativnih servera i baza podataka i sistema zaštite pri integracijama sa eksternim sistemima
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 33/2018 -  Zamena dotrajalih oluka na objektu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 35/2018 -  Nadogradnja i zamena komponenti računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanje i odgovor - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 34/2018 -  Usluga na održavanju postojećih softvera za računovodstvo
 1. Obaveštenje o pokretanju postupka
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge -  32/2018 - Sistemska podrška i održavanje celokupnog serverskog i disk storage sistema
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 29/2018 -  Fasaderski radovi
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 27/2018 -  Održavanje naleta, OPC i produženje ovlašćenja na tipu aviona C500/550/560
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka usluge - 31/2018 -  Obuka za upis složenog motornog vazduhoplova
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Javna nabavka male vrednosti usluge - 30/2018 -  Obuka za sticanje sertifikata SFI na A320
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 28/2018 -  Elektromehaničke barijere
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 26/2018 -  Iznajmljivanje parking prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 22/2018 -  Nadogradnja i proširenje sistema objedinjenih komunikacija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Izmena Konkursne dokumentacije
 4. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 23/2018 -  Periferijski uređaji
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2
Javna nabavka male vrednosti dobra - 21/2018 - Baze podataka o preprekama oko aerodroma Beograd i Niš
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 20/2018 - Nabavka naftnih derivata
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Odluka o dodeli ugovora
 9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 18/2018 - Administracija Oracle platforme
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćen tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka
 7. Odluka o dodeli ugovora
 8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti usluge - 16/2018 - Održavanje periferijskih uređaja
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 17/2018 - Održavanje naleta i produženje ovlašćenja MEP i ME/IR
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 15/2018 - Održavanje softvera za pravljenje rezervne kopije i arhiviranje
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 14/2018 - Održavanje sistema za unapređenje sigurnosne infrastrukture, kontrola pristupa mreži i aplikacijama i zaštite mrežnog saobraćaja, kao i pretplata za zaštitu sadržaja internog pretraživanja i e-mail komunikacije
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 13/2018 - Nadogradnja i zamena komponenti računarske mreže
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o obustavi postupka
 4. Obaveštenje o obustavi postupka
Javna nabavka male vrednosti dobra - 12/2018 - Administracija Microsoft infrastrukture
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javna nabavka male vrednosti dobra - 6/2018 - Održavanje i unapređenje aplikacije događaja
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke - 9/2018 - Toneri
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Pitanja i odgovori - 2
 5. Odluka o dodeli ugovora
 6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke - 7/2018 Sistem za skladištenje podataka
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 11/2018 Električna energija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 10/2018 FTO i PPZ DCV
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 5/2018 Razvoj novog elektronskog registra vazduhoplova i registra vazduhoplovno-tehničkih organizacija
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 4/2018 Obuka iz oblasti transporta opasnog tereta
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Odluka o dodeli ugovora
 5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 8/2018 Osiguranje zgrade, kolektivno osiguranje zaposlenih, putno osiguranje i osiguranje službenih vozila
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Odluka o dodeli ugovora
 4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 3/2018 Čišćenje radnog prostora
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 2/2018 Specijalističke obuke u civilnom vazduhoplovstvu
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Izmena Konkursne dokumentacije
 4. Konkursna dokumentacija-prečišćeni tekst
 5. Obaveštenje o produženju roka
 6. Odluka o dodeli ugovora
 7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Javne nabavke male vrednosti - 1/2018 Kancelarijski materijal
 1. Poziv za podnošenje ponuda
 2. Konkursna dokumentacija
 3. Pitanja i odgovori - 1
 4. Izmena Konkursne dokumentacije
 5. Konkursna dokumentacija-prečišćeni tekst
 6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
 7. Pitanja i odgovori - 2
 8. Pitanja i odgovori - 3
 9. Izmena broj 2 Konkursne dokumentacije 
 10. Konkursna dokumentacija - prečišćeni tekst broj 2
 11. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 2
 12. Odluka o dodeli ugovora
 13. Obaveštenje o zaključenom ugovoru