Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

 

Operativna obaveštenja za 2017. godinu

 1. OAM 01/2017 - Validacija Part - FCL dozvola 
 2. OAM 02/2017 - CAMO - ATO;

 

Operativna obaveštenja za 2018. godinu

 1. OAM 01/2018 - Seminar za ispitivače;
 2. OAM 02/2018 - Obnova ovlašćenja na tipu i klasi;
 3. OAM 03/2018 - Najava početka obuke u ATO;
 4. OAM 04/2018 - Bezbedno korišćenje vazdušnog  prostora;
 5. OAM 05/2018 - Upravljanje promenama u centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;

 

Operativna obaveštenja za 2020. godinu

 1. OAM 07/2020 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera;
 2. OAM 08/2020 - Izmena procedura za podnošenje zahteva, prijava i reklamacija;
 3. OAM 10/2020 - Produženje vremenskih rokova 
 4. OAM 07/2020 Revizija 01 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja i vazduhoplovnih dispečera 
 5. OAM 11/2020 - Raspored polaganja teorijskih ispita 
 6. OAM 11/2020 Revizija 01 - Raspored polaganja teorijskih ispita;
 7. OAM 07/2020 Revizija 02 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, sertifikata i autorizacija letačkog osoblja 
 8. OAM 11/2020 Revizija 02 - Raspored polaganja teorijskih ispita
 9. OAM 12/2020 - Produžavanje roka za implementaciju PBN regulative 
 10. OAM 11/2020 Revizija 03 - Raspored polaganja teorijskih ispita
 11. OAM 13/2020 - Prijava za polaganje praktičnog ispita za CPL(A)
 12. OAM 07/2020 Revizija 03 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja, i sertifikata letačkog osoblja 

 

Operativna obaveštenja za 2021. godinu 

 1. OAM 1/2021 - Odlaganje teorijskog ispitnog roka
 2. OAM 2/2021 - Odlaganje teorijskog ispitnog roka
 3. OAM 3/2021 - Seminar osveženja znanja za ispitivače
 4. OAM 4/2021 - Produžavanje roka važenja dozvola, ovlašćenja i sertifikata letačkog osoblja 
 5. OAM 5/2021 - Briefing for non-Serbian examiners
 6. OAM 6/2021 - Komunikacija ATO DCV 
 7. OAM 7/2021 - Imenovanje osoblja ATO