Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 17. marta 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 01/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 12. marta 2020. godine izdao je Operativno obaveštenje u cilju zaštite, koje nalaže svim operaterima koji obavljaju javni avio-prevoz, da obezbede dovoljnu količinu sredstava za dezinfekciju, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   

Registar vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U001

Zahtev za rezervaciju registarske oznake

DCV-AIR-OB-U002

Zahtev za upis vazduhoplova u Registar ili Evidenciju vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U003

Zahtev za upis bespilotnih vazduhoplova u Evidenciju vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U004

Zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra ili Evidencije vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U005

Zahtev za promenu podataka u Registru ili Evidenciji vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U006

Zahtev za izdavanje Izvoda iz Registra vazduhoplova ili Evidencije vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U038

Zahtev za izdavanje prethodne saglasnosti radi upisa stranog fizičkog ili pravnog lica u vlasničko-korisnički list Registra vazduhoplova

 

Plovidbenost

DCV-AIR-OB-U007

Zahtev za proveru plovidbenosti vazduhoplova (osim balona)

DCV-AIR-OB-U008

Zahtev za proveru plovidbenosti balona

DCV-AIR-OB-U017

Obaveštenje o izdavanju ili produženju Potvrde o proveri plovidbenosti

DCV-AIR-OB-U018

Zahtev za izdavanje potvrde o plovidbenosti vazduhoplova za izvoz

DCV-AIR-OB-U019

Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti vazduhoplova na osnovu preporuke

  

AOC - dodatni zahtev za plovidbenost

DCV-AIR-OB-U039

Lista provere usklađenosti sa delom 26

 

Potvrda o buci

DCV-AIR-OB-U010

Zahtev za izdavanje Potvrde o buci

 

Program održavanja vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U011

Zahtev za odobrenje Programa održavanja vazduhoplova

 

Kod za predajnik za određivanje mesta nesreće

DCV-AIR-OB-U012

Zahtev za određivanje koda za predajnik za određivanje mesta nesreće

 

Kod za transponder sekundarnog nadzornog radara

DCV-AIR-OB-U013

Zahtev za određivanje koda za transponder sekundarnog nadzornog radara

 

Sistem tehničke knjige vazduhoplova

DCV-AIR-OB-U015

Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova

 

Letački priručnik

DCV-AIR-OB-U016

Zahtev za prihvatanje letačkog priručnika

 

Izmene i  popravke

DCV-AIR-OB-U037

Zahtev za prihvatanje ili odobrenje izmene ili popravke

 

Dozvola za let

Obrazac 18B

Odobrenje uslova leta

Obrazac 21

Zahtev za izdavanje Dozvole za let

 

Organizacije

Obrazac 2

Zahtev za odobrenje organizacije

Obrazac 4

Zahtev za prihvatanje odgovornog rukovodećeg osoblja

DCV-AIR-OB-U035

Zahtev za odobrenje organizacije za proizvodnju

DCV-AIR-OB-U036

Zahtev za odobrenje organizacije za projektovanje