Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
 
  1. Zahtev za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta na i sa teritorije Republike Srbije
  2. Zahtev za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme
  3. Zahtev za sticanje ovlašćenja instruktora za transport opasnog tereta
  4. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme
  5. Pravilnik o uslovima za izdavanje ovlašćenja instruktoru za transport opasne robe i uslovima za izdavanje potvrde o stručnoj osposobljenosti licu koje obavlja poslove u transportu opasne robe („Službeni glasnik RSˮ, broj 61/21);
  6. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih
  7. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
  8. Evidencija izdatih potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih na poslovima transporta opasne robe
  9. Spisak instruktora za transport opasne robe u vazdušnom saobraćaju
  10. DCV-OPS-OB-720 Zbirka ispitnih pitanja za sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti opasnog tereta

Strani avio-prevozioci koji imaju odobrenje za transport opasnog tereta sa i

na teritoriju Republike Srbije

 

 

Red.

Br.

Naziv avio-prevozioca nosioca dozvole

Period važenja

Tipovi vazduhoplova

Zaključen ugovor o zakupu

Tipovi vazduhoplova

1.

Etihad Airways

01.11.2021 - 03.06.2022

A320; A321;

B777; B787; B777F

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2021 - 24.03.2022

B752

B733

B734

SwiftAirS.A.

B733; B734, B752

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

Corporacion Ygnus Air S.A

B752

Bluebird Cargo

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2021 - 24.03.2022

A319; A320; A321;

A330; A332; A30F; A31F.

B737; B787; B744; B77W; B77L

MNG Airlines

A300F; A330F

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2021 - 24.03.2022

AT72

-

-

5.

Silk Way West Airlines LLC

30.10.2021 -20.04.2022

B747-400F

B747-8F

-

-

6.

Swiss International Air Lines Ltd

27.04.2021 - 26.04.2022

A319, A320, A321,

A330, A340, B777, BCS1, BCS3

Helvetic Airways AG

E190, E290

Edelweiss Air AG

A320, A330, A340

7.

Airline Ukranian-Airalliance

15.07.2021 - 30.01.2022

AN-12

-

-

8.

Qatar Airways

04.09.2021 -03.09.2022

A320, A321, A330, A350, A380, B747, B777, B787

-

-

9.

UAB „KLASJET

15.04.2021 14.04.2022

B737-300/500

-

-

10.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2021 – 05.06.2022

SK34, B762

-

-

11.

Aviacon Zitotrans

22.02.2021 – 21.02.2022

IL-76TD

-

-

12.

Deutsche Lufthansa AG

27.05.2021 – 26.05.2022

A319, A320, A321

Lufthansa CityLine GmbH

CRJ9, EMJ195

13.

Austrian Airlines AG

27.05.2021 – 26.05.2022

A319, A320, A321,

DH8D, E195

-

-

14.

FLY DUBAI

13.04.2021 –

12.01.2022

B737-800

-

-

15.

GENEX LTD

17.04.2021 –

16.04.2022

AN26

-

-

16.

Silk Way Airlines LLC

21.04.2021 -02.03.2022

IL-76TD

-

-

17.

Volga-Dnepr Airlines

26.05.2021 – 25.05.2022

IL-76TD, AN-124

-

-

18.

Easy Charter LLC

26.08.2021 –

25.08.2022

A300

-

-

19.

Rada Airlines LLC

16.09.2021 –

15.09.2022

IL-62M

-

-

20.

Maximus Airlines LLC

15.10.2021 –

14.10.2022

AN-124-100, IL-76TD

-

-

21.

Air Company MERIDIAN LTD

16.11.2021 –

15.11.2022

AN-12

-

-

22.

Aviacompany „Aviastar-TU”

26.11.2021 –

25.11.2022

TU-204C, TU-204-100C, B757-223

-

-

23.

Aeroflot – Russian Airlines

03.12.2021 –

02.12.2022

A320, A330, B737

-

-

24.

Egypt Air Airlines

30.12.2021 –

31.10.2022

A330

-

-

 

 

Datum izmene: 30.12.2021. godine