Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 
 
 1. Zahtev za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta na i sa teritorije Republike Srbije
 2. Zahtev za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme
 3. Zahtev za sticanje ovlašćenja instruktora za transport opasnog tereta
 4. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme
 5. Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stečenoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
 6. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
 8. Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja instruktora za DG
 9. Evidencija izdatih potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih na poslovima transporta opasne robe
 10. Spisak lica ovlašćenih za obavljanje poslova instruktora za transport opasnog tereta
 11. DCV-OPS-OB-720 Zbirka ispitnih pitanja za sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti opasnog tereta

Strani avio-prevozioci koji imaju odobrenje za transport opasnog tereta sa i na teritoriju Republike Srbije  

 

 

Red.

Br.

Naziv avio-prevozioca nosioca dozvole

Period važenja

Tipovi vazduhoplova

Zaključen ugovor o zakupu

Tipovi vazduhoplova

1.

Etihad Airways

04.06.2019 - 03.06.2020

A320; A321; A332; A333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2019 - 24.03.2020

B752

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

Bluebird Cargo

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

ASL Airlines Belgium

B752

ASL Airlines Ireland

B734

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2019 - 24.03.2020

A319; A320; A321;

A330; A332; A340.

B737; B738; B739;

B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A332

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

Kalitta Air LLC

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2019 - 24.03.2020

AT72

-

-

5.

AirBridgeCargo Airlines LLC

04.04.2019 - 03.04.2020

B744

B748

 

 

6.

Silk Way Airlines LLC

04.04.2019 - 09.03.2020

IL76

-

-

7.

Austrian Airlines AG

04.04.2019 -03.04.2020

A319,A320,A321,DH8D,

E195,B767,B777

-

-

8.

Deutsche Lufthansa AG

04.04.2019 -03.04.2020

A319,A320,A321,A340-300,A340-600,A330-300,A350,A380,B747-400,B747-8

-

-

9.

PJSC Airline Ukraine-AirAlliance

08.04.2019 -08.11.2019

AN12

-

-

10.

Silk Way West Airlines LLC

18.05.2019 -04.05.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

11.

Swiss International Air Lines Ltd

23.04.2019 - 22.04.2020

A319, A320, A321, A330, A340, B777, BCS1, BCS3

Helvetic Airways AG

F100, E190

Edelweiss Air AG

A320, A330, A340

12.

Egypt Air Cargo

31.08.2019 - 31.10.2019

A330-243P2F

-

-

13.

Qatar Airways

04.09.2019 -03.09.2020

A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, B747, B777, B787

-

-

14.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2019 - 23.04.2020

IL76

A124

-

-

15.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019 – 05.06.2020

SK34, B762

-

-

16.

Cavok Air LLC

22.07.2019 - 21.07.2020

AN-12

-

-

17.

Motor Sich JSC

22.07.2019 -27.12.2019

AN-12, AN-74 i AN-140

-

-

18.

Aeroflot – Russian Airlines

24.07.2019 -23.07.2020

A320,A321, B738

-

-

19.

Azee Air LLP

01.08.2019 -31.07.2020

IL-76TD

-

-

20.

Airline GEO SKY LLC

13.05.2019 -12.05.2020

B747-200

-

-

21.

Transaviaexport Airlines

15.08.2019 -12.05.2020

B747-329SF; IL-76TD

-

-

 

 

Datum izmene: 04.09.2019. godine