Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 13. aprila 2020. godine izdao je Bezbednosnu naredbu 03/2020, koja se odnosi na domaće i strane operatere koji obavljaju međunarodni vanredni avio-prevoz, domaće i strane operatere koji obavljaju nekomercijalno letenje u međunarodnom avio-prevozu, u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja COVID-19Direktorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija 10. januara 2020. godine u "Službenom glasniku RS" objavljeni su Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima, Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i Pravilnik o zabrani ili ograničenju letenja avio-prevozilaca iz trećih država. Navedeni propisi stupaju na snagu 18. januara, izuzev Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima, koji stupa na snagu 15. februara.   
 
 1. Zahtev za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta na i sa teritorije Republike Srbije
 2. Zahtev za transport i tranzit naoružanja i vojne opreme
 3. Zahtev za sticanje ovlašćenja instruktora za transport opasnog tereta
 4. Nacionalna kontrolna lista naoružanja i vojne opreme
 5. Pravilnik o obrascu i roku važenja potvrde o stečenoj osposobljenosti zaposlenog na poslovima u transportu opasnog tereta
 6. Pravilnik o sadržini programa stručnog osposobljavanja zaposlenih
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje posebnog odobrenja za transport određenog opasnog tereta
 8. Pravilnik o uslovima za sticanje zvanja instruktora za DG
 9. Evidencija izdatih potvrda o stručnoj osposobljenosti zaposlenih na poslovima transporta opasne robe
 10. Spisak lica ovlašćenih za obavljanje poslova instruktora za transport opasnog tereta
 11. DCV-OPS-OB-720 Zbirka ispitnih pitanja za sticanje ovlašćenja instruktora iz oblasti opasnog tereta

Strani avio-prevozioci koji imaju odobrenje za transport opasnog tereta sa i na teritoriju Republike Srbije  

       

 

Red.

Br.

Naziv avio-prevozioca nosioca dozvole

Period važenja

Tipovi vazduhoplova

Zaključen ugovor o zakupu

Tipovi vazduhoplova

1.

Etihad Airways

04.06.2019 - 03.06.2020

A320; A321; A332; A333; B777; B787

-

-

2.

European Air Transport Leipzig GmbH

25.03.2020 - 24.03.2021

B752

B733

B734

SwiftAirS.A.

B733; B734

Cargo Air Ltd

 B733; B734

West Atlantic Airlines UK Limited

B733; B734

ASL Airlines (Hungary) KFT

B734

DHL Air Limited

B752

3.

Turkish Airlines INC

25.03.2020 - 24.03.2021

A319; A320; A321;

A330; A332; A30F; A31F.

B737; B787; B744; B77W; B77L.

MNG Airlines

A300F; A330F

ULS Airlines Cargo

A310

ACT Airlines

B744

4.

SwiftAir S.A.

25.03.2020 - 24.03.2021

AT72

-

-

5.

Silk Way Airlines LLC

08.04.2020 - 07.04.2021

IL-76TD

-

-

6.

Silk Way West Airlines LLC

05.05.2020 -20.10.2020

B747-400F

B747-8F

-

-

7.

Swiss International Air Lines Ltd

27.04.2020 - 26.04.2021

A319, A320, A321,

A330, A340

Helvetic Airways AG

F100, E190

Swiss Global Air Lines AG

B777, BCS1, BCS3

8.

Egypt Air

08.11.2019 - 23.06.2020

A330-243P2F

-

-

9.

Qatar Airways

04.09.2019 -03.09.2020

A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, B747, B777, B787

-

-

10.

Volga-Dnepr Airlines LLC

24.04.2020 - 23.04.2021

IL76

A124

-

-

11.

SkyTaxi Sp.zo.o.

06.06.2019 – 05.06.2020

SK34, B762

-

-

12.

Cavok Air LLC

22.07.2019 - 21.07.2020

AN-12

-

-

13.

Motor Sich JSC

28.12.2019 -27.12.2020

AN-12, AN-74 i AN-140

-

-

14.

Aeroflot – Russian Airlines

24.07.2019 -23.07.2020

A320,A321, B738

-

-

15.

Azee Air LLP

01.08.2019 -31.07.2020

IL-76TD

-

-

16.

Aviacompany Aviastar-TU

09.12.2019 -08.12.2020

TU204C, TU204-100C, B757-200F

-

-

17.

Rada Airlines LLC

18.03.2020-09.03.2021

IL-62M

-

-

18.

Aviacon Zitotrans

15.02.2020 – 14.02.2021

IL-76TD

 

 

19.

Antonov Company

19.02.2020 – 18.02.2021

AN-22, AN-26, AN-124, AN-225, AN-74T

-

-

20.

Deutsche Lufthansa AG

12.05.2020 – 11.05.2021

A319, A320, A321

Lufthansa Cargo AG

B777F, MD11F

Lufthansa CityLine GmbH

CRJ9, EMJ195

21.

Austrian Airlines AG

22.05.2020 – 21.05.2021

A319, A320, A321,

DH8D, E195, B767,B777

-

-

 

Datum izmene: 27.05.2020. godine