Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  
U okviru svojih nadležnosti Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obavlja poslove koji doprinose kontinuiranom jačanju bezbednosti vazdušnog saobraćaja:
 
 • Donošenje vazduhoplovnih propisa i prvostepenih upravnih akata,
 • Izdavanje javnih isprava (sertifikata, odnosno  dozvola), i to:
  • Organizacijama za obavljanje javnog avio-prevoza i obavljanje drugih delatnosti u vazdušnom saobraćaju; vazduhoplovno-tehničkim organizacijama koja obavljaju poslove projektovanja, proizvodnje, ispitivanja koja prethode utvrđivanju tipa, održavanja i obezbeđivanja kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova, uređaja i opreme;
  • Operaterima aerodroma, helidroma, letilišta, terena i pružaocima usluga zemaljskog opsluživanja; pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi (usluge u vazdušnom saobraćaju, usluge komunikacije, navigacije i nadzora, vazduhoplovno meteorološke usluge, usluge vazduhoplovnog informisanja i usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica), pružaju se usluge uzbunjivanja u sklopu usluga kontrole letenja i informisanja vazduhoplova u letu a ne usluge traganja i spasavanja
  • Centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja;
  • Zdravstvenim ustanovama koje vrše pregled vazduhoplovnog osoblja;
  • Organizacijama koje obavljaju pregled obezbeđivanja na aerodromu;
  • Vazduhoplovnom osoblju;
 • Obavljanje osnovne i periodične provere (odita), radi utvrđivanja da li objekat provere ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga u vazduhoplovstvu;
 • Vršenje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o vazdušnom saobraćaju, podzakonskih akata donetih na osnovu tog zakona, međunarodnih akata i prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse i Zakona o osnovama obligacionih i svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u delu zaštite prava putnika;
 • Saradnju s nadležnim organima drugih država;
 • Izdavanje potvrda o plovidbenosti vazduhoplova i uverenja o registraciji vazduhoplova;
 • Učestvuje u pripremi Nacionalnog programa bezbednosti u civilnom vazduhoplovstvu;
 • Propisivanje uslova pod kojima se uspostavlja i koristi Sistem upravljanja bezbednošću;
 • Davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima za uspostavljanje i korišćenje Sistema upravljanja bezbednošću;
 • Davanje saglasnosti vazduhoplovnim subjektima na Bezbednosnu analizu za funkcionalne promene;
 • Sprovođenje Naconalnog program za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, Programa za kontrolu mera obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i  Programa obuke u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu i utvrđuje mere za zaštitu vazdušnog saobraćaja od nezakonitih radnji;
 • Vođenje javnih knjiga, Registra vazduhoplova i Evidencije vazduhoplova, registra aerodroma i registra vazduhoplovnog osoblja;
 • Izdavanje dozvola za obavljanje redovnog i vanrednog javnog avio-prevoza, dozvola za transport naoružanja i vojne opreme i opasnih materija vazdušnim putem;
 • Propisivanje koje se isprave i knjige moraju nalaziti u vazduhoplovu u toku leta;
 • Izdavanje saglasnosti na uslove za projektovanje i izgradnju aerodroma, heliodroma, letelišta i vazduhoplovnih objekata;
 • Organizaciju i upravljanje sistemom traganja za vazduhoplovom i spasavanje lica;
 • Upravljanje kvalitetom
 • Obuke u civilnom vazduhoplovstvu