Direktorat je doneo odluke o produženju roka važenja ovlašćenja upisanih u sertifikat osoblja obezbeđivanja i produženju roka važenja odgovornih rukovodilaca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu. Više informacija u delu sajta Obezbeđivanje/Obaveštenja i zahteviVlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

Obrasci

 1. DCV-KL-OB-008 Zahtev za izdavanje/izmenu sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja
 2. DCV-KL-OB-010 Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 3. DCV-KL-OB-014 Zahtev za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 4. DCV-KL-OB-015 Zahtev za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 5. DCV-KL-OB-056 Zahtev za promenu koja zahteva prethodno odobrenje
 6. DCV-KL-OB-057 Obaveštenje o promeni koja ne zahteva prethodno odobrenje
 7. DCV-KL-OB-060 Predlog plana korektivnih mera
 8. DCV-KL-OB-061 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 9. DCV-KL-OB-062 Obaveštenje o sprovedenoj korektivnoj meri
 10. DCV-KL-OB-001 Zahtev za odobrenje programa i planova obuke, planova obuke i procedura održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja
 11. DCV-KL-OB-003 Zahtev za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 12. DCV-KL-OB-025 Zahtev za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja

 

Organizacije za obuku kontrolora letenja

  Organizacije za obuku kontrolora letenja

 1. Evidencija organizacija za obuku kontrolora letenja
  Sertifikacija i nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 1. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 1
 2. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 2
   Uputstva za organizacije za obuku kontrolora letenja
 1. Uputstvo za za izdavanje sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja i kontinuiran nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 2. Uputstvo o odobravanju promena koje zahtevaju prethodno odobrenje i procedure o promenama koje ne zahtevaju prethodno odobrenje
 3. Uputstvo za odobrenje programa i planova obuke kontrolora letenja

     Sintetički uređaji za obuku kontrolora letenja

 1. Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 
Kriterijumi
 1. Kriterijumi za odobrenje testa za procenu jezičkog znanja
 2. Kriterijumi za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 3. Kriterijumi za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 4. Kriterijumi za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 5. Kriterijumi za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja
 6. Kriterijumi za odobrenje instruktora teorijske obuke

Odobreno telo za procenu jezičkog znanja

 1. Odobreno telo za procenu jezičkog znanja iz vazduhoplovnog engleskog jezika