Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 

Obrasci

 1. DCV-KL-OB-008 Zahtev za izdavanje/izmenu sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja
 2. DCV-KL-OB-010 Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 3. DCV-KL-OB-014 Zahtev za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 4. DCV-KL-OB-015 Zahtev za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 5. DCV-KL-OB-056 Zahtev za promenu koja zahteva prethodno odobrenje
 6. DCV-KL-OB-057 Obaveštenje o promeni koja ne zahteva prethodno odobrenje
 7. DCV-KL-OB-060 Predlog plana korektivnih mera
 8. DCV-KL-OB-061 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 9. DCV-KL-OB-062 Obaveštenje o sprovedenoj korektivnoj meri
 10. DCV-KL-OB-001 Zahtev za odobrenje programa i planova obuke, planova obuke i procedura održavanja stručnosti u jedinicama kontrole letenja
 11. DCV-KL-OB-003 Zahtev za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 12. DCV-KL-OB-025 Zahtev za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja

 

Organizacije za obuku kontrolora letenja

  Organizacije za obuku kontrolora letenja

 1. Evidencija organizacija za obuku kontrolora letenja
  Sertifikacija i nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 1. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 1
 2. Lista opštih pitanja za sertifikaciju i nadzor nad organizacijama za obuku kontrolora letenja 2
   Uputstva za organizacije za obuku kontrolora letenja
 1. Uputstvo za za izdavanje sertifikata organizacije za obuku kontrolora letenja i kontinuiran nadzor organizacija za obuku kontrolora letenja
 2. Uputstvo o odobravanju promena koje zahtevaju prethodno odobrenje i procedure o promenama koje ne zahtevaju prethodno odobrenje

     Sintetički uređaji za obuku kontrolora letenja

 1. Procedura izdavanja dozvole za korišćenje sintetičkog uređaja za obuku kontrolora letenja
 
Kriterijumi
 1. Kriterijumi za odobrenje testa za procenu jezičkog znanja
 2. Kriterijumi za odobrenje tela za procenu jezičkog znanja
 3. Kriterijumi za odobrenje metoda procene jezičkog znanja
 4. Kriterijumi za odobrenje potrebe za napredni nivo jezičkog znanja
 5. Kriterijumi za odobrenje metoda procene u organizacijama za obuku kontrolora letenja
 6. Kriterijumi za odobrenje instruktora teorijske obuke

Odobreno telo za procenu jezičkog znanja

 1. Odobreno telo za procenu jezičkog znanja iz vazduhoplovnog engleskog jezika