Centri za obuku vazduhoplovno – tehničkog osoblja:
 
  1. Evidencija centara za obuku vazduhoplovnog osoblja održavanja vazduhoplova
  2. Zahtev za inicijalno izdavanje/izmenu Deo –147 uverenja

Za detalje u vezi sa  centrima za obuku i programima pogledajte regulativu.