Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 19.03.2018 19:12:04

Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  

Grupa za vazduhoplovnu medicinu

E-mail. aeromedical@cad.gov.rs

Dr Nadežda Petrovski
Rukovodilac Grupe za vazduhoplovnu medicinu / Medicinski ocenjivač

Tel. 011 292 70 57
 

Dr Tatjana Eror
Savetnik/ Proverivač za vazduhoplovnu medicinu
 
E-mail. tatjana.eror@cad.gov.rs