Obaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi  Usvojene izmene i dopune Zakona o vazdušnom saobraćaju, više o tome možete videti na http://cad.gov.rs/strana/16551  Skraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci   Objavljeno Uputsvo za implementaciju Urebe(EU) 2016/539 (PBN). Više o tome na www.cad.gov.rs/Vazduhoplovno osoblje/Letačko osoblje/Pravilnici.  Od 01. jula 2018. godine Republička administrativna taksa iznosi 840,00 RSD. 

Grupa za vazduhoplovnu medicinu - E-mail: aeromedical@cad.gov.rs

Dr Nadežda Petrovski
Rukovodilac Grupe za vazduhoplovnu medicinu / Medicinski ocenjivač

Tel: 011 292 70 57
 
Dr Marijana Tomić Smiljanić
Proverivač za vazduhoplovnu medicinu
 
Tel: 011 292 70 40