Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 
Letačko osoblje i kontrolori letenja stiču svoja prava na osnovu letačke dozvole, dozvole kontrolora letenja i lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.
 
Imalac lekarskog uverenja mora biti mentalno i fizički sposoban da bezbedno obavlja dužnost na osnovu odgovarajuće dozvole.
 
Podnosilac zahteva za lekarsko uverenje mora obaviti vazduhoplovno-medicinski pregled i ispuniti medicinske kriterijume predviđene važećom regulativom.
 
Lekarska uverenja za letačko osoblje se izdaju, obnavljaju i produžavaju u skladu sa
 
Klase lekarskih uverenja letačkog osoblja:
 
  • klasa 1 lekarsko uverenje za imaoce ATPL i CPL dozvola,
  • klasa 2 lekarsko uverenje za imaoce PPL(A), PPL(H), SPL and BPL dozvola privatnih pilota, 
  • klasa LAPL lekarsko uverenje za imaoce dozvola pilota lakih vazduhoplova 
  • CC - kabinsko osoblje
  • Klasa 3  lekarsko uverenje kontrolora letenja  i studenta kontrolora letenja se izdaje,obnavlja i produžava u skladu sa
 
 
Za produženje važećeg lekarskog uverenja, lekarski pregled može biti sproveden 45 dana pre isteka važnosti uverenja i u tom slučaju se period važnosti novog uverenja računa od datuma isteka važnosti prethodnog lekarskog uverenja.