Vlada Republike Srbije 08.05.2020. godine donela je zaključak kojim preporučuje avio-prevoziocima da zbog otkazanih letova usled vanrednih okolnosti putnicima izdaju vaučer na osnovu koga će moći da ostvare svoja prava. Više informacija u delu ObaveštenjaSmernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu ObaveštenjaPovodom situacije prouzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Evropska komisija objavila je dokument gde se navodi da će odštetni zahtevi putnika biti tretirani u skladu sa vanrednom situacijom, koja oslobađa prevozioca obaveze isplate štete putnicima. Više informacija u delu ObaveštenjaDirektorat je objavio redovne termine sertifikacije za osoblje pregleda obezbedjivanja, rukovodioce za obezbedjivanje u vazduhoplovstvu i instruktore u oblasti obezbedjivanja u vazduhoplovstvu, detaljnije u delu Obezbedjivanje/Sertifikacija  

Obrasci

 1. DCV-PEL-OB-1(KL) Zahtev za izdavanje/produženje/obnovu dozvole (studenta) kontrolora letenja (atco), ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja
 2. DCV-KL-OB-006 Zahtev za priznavanje i zamenu dozvola i priznavanje obuka
 3. DCV-KL-OB-043 Zahtev za izdavanje privremene autorizacije OJTI, ASSE
 4. Zahtev za isplatu naknade za sprovedenu procenu stručnosti kontrolora letenja

Procedure

 1. Procedura izdavanja privremene autorizacije OJT instruktora ili procenjivača
 2. Procedura podnošenja prigovora i žalbe
 3. Procedura priznavanja i zamene dozvola studenta (kontrolora letenja) i priznavanja obuka
 4. Procedura za izdavanje/produženje/obnovu dozvole/ovlašćenja/dodatnih/posebnih ovlašćenja kontrolora letenja
 5. Procedura za suspenziju korišćenja i stavljanja van snage dozvole, ovlašćenja u dozvoli vazduhoplovnog osoblja i autorizacija/sertifikata

Uputstva

 1. Uputstvo o izdavanju dozvole studenta kontrolora letenja, kontrolora letenja i upravni postupak

EU propisi

 1. Uredba (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. februara 2008. o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i uspostavljanju Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost, koja poništava Direktivu Saveta  91/670/EEZ, Uredbu (EK) br 1592/2002 i Direktivu 2004/36/EC
 2. Uredba (EZ) br 1108/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009. koja menja i dopunjava Uredbu (EZ) br 216/2008 u oblasti aerodroma, upravljanja vazdušnim saobraćajem i usluga u vazdušnoj plovidbi i poništava Direktivu  2006/23/EZ
 3. Uredba Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka koji se odnose na dozvole kontrolora letenja i sertifikate u skladu sa Uredbom (EZ) br. 216/2008 Evropskog parlamenta i Saveta, o izmenama i dopunama Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 i prestanku važenja Uredbe Komisije (EU) br. 805/2011
 4. Konsolidovana verzija Sprovedbenih pravila o dozvolama kontrolora letenja i sertifikatima i pripadajućih prihvatljivih načina usaglašavanja i Uputstava, uključujući sadržaj ATCO početne obuke i pripadajuće AMC i GM
 5. Ažuriran sadržaj plana početne obuke kontrolora letenja;
 6. Daljinsko upravljanje vazdušnim saobraćajem na aerodromima       

       7. Zahtevi o licenciranju kontrolora letenja u pogledu daljinski upravljanih toranjskih operacija

Pravilnici

 1. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 104/17)
 3. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15);
 4. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 18/16);
 5. Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima ("Službeni glasnik RS", br. 71/17);