Vanredni termin testiranja u procesu sertifikacije osoblja koje obavlja pregled obezbeđivnja na aerodromu počinje od 4. marta 2019. godine.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 25. februara 2019. godine. Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenje i zahtevi / Obaveštenje o terminu testiranja u procesu vanredne sertifikacije osoblja koje obalja pregled obebeđivanja na aerodromuObaveštenje u vezi sa obavljanjem bezbednosne provere je postavljeno u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahteviPostupak sertifikacije odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu počinje 21. februara 2019. godine u prostorijama Direktorata.Svi zainteresovani subjekti treba da podnesu zahtev Direktoratu najkasnije do 19. februara 2019. godine.Detaljnije u delu Obezbeđivanje / Obaveštenja i zahtevi / Obaveštenja o sertifikaciji odgovornih rukovodioca za obezbeđivanje u vazduhoplovstvuSkraćen postupak pribavljanja saglasnosti za upis vazduhoplova čiji je vlasnik ili korisnik strano fizičko ili pravno lice. Detaljno o tome na www.cad.gov.rs/plovidbenost/obrasci  
Grupa za vazduhoplovnu medicinu propisuje i usvaja medicinske zahteve i uslove
za vazduhoplovno osoblje.
 
Vazduhoplovno-medicinskim pregledima ispituje se zdravstvena sposobnost
vazduhoplovnog osoblja da bezbedno obavlja svoje profesionalne dužnosti.
To je od velikog značaja kao doprinos bezbednosti letenja, a istovremeno i
pomoć u očuvanju njihovog zdravlja tokom karijere.
 
U Grupi za vazduhoplovnu medicinu obavljaju se normativno-pravni, upravno-nadzorni
i studijsko-analitički poslovi koji se odnose na oblast vazduhoplovne medicine u smislu:
 
 • Praćenja standarda, preporuka i drugih propisa međunarodnih organizacija u oblasti vazduhoplovne medicine;
 • Utvrđivanja zdravstvenih kriterijuma za vazduhoplovno osoblje;procene zdravstvene sposobnosti vazduhoplovnog osoblja;
 • Izdavanja potvrde o pravu na ispitivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvenim ustanovama i lekarima;
 • Vršenja inspekcijskog nadzora i periodične provere ovlašćenih zdravstvenih ustanova i lekara;
 • Procene personalnih medicinskih izveštaja;
 • Izdavanja lekarskih uverenja i inicijalno donošenje ograničenja, odstupanja, izuzeća, suspenzije;
 • Kontrole procesa edukacije ovlašćenih lekara iz vazduhoplovne medicine;
 • Saradnje sa medicinskim službama vazduhoplovnih vlasti drugih država, uključujući i druge međunarodne organizacije iz oblasti vazduhoplovne medicine,kao i sa nadležnim službama Ministarstva zdravlja u obezbeđivanju primene domaćih medicinskih i sanitarnih standarda;
Pravilnici
 
Pravilnik o letačkom osoblju ("Službeni glasnik RS", broj 33/13, 61/15, 37/18, 63/18 i 69/18),
zasnovan na:
 1. Uredbi Komisije (EU) br. 1178/2011 od 03. novembra 2011.
 2. Uredbi Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. marta 2012.g. (kojom se vrši dopuna i izmena propisa broj 1178/2011 koji definiše tehničke zahteve i administrativne procedure koje se odnose na vazduhoplovno letačko osoblje)
 3. Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part MED (na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa)

Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, br. 83/15, 18/16 i 71/17) zasnovan na:

 1. Uredbi Komisije (EU) br. 2015/340 od 20. februara 2015. godine
 2. Prihvatljivim načinima usaglašavanja i Uputstvima za Part ATCO.MED(na koje upućuju odredbe ovog pravilnika, a primenjuju se kao preporučena praksa)
ICAO Annex 1-Ammendment 175, chapter 6 Medical Provisions-Standards
and recommended practice