Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 17.12.2017 07:14:49

Директорат издао оперативно обавештење одобреним комерцијалним центрима за обуку летачког особља (о томе  у делу ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ)Полагање испита ради сертификације одговорних руководилаца за обезбеђивање у ваздухопловству, заказано је за 23. и 24. новембар од 9 часова. Детаљније на страници Обезбеђивање - циркуларна обавештења.  

Odeljenje saobraćajne delatnosti

 
Napomena: Za ispravan pregled formi, PDF dokument je potrebno otvoriti u aktuelnoj verziji aplikacije Adobe Reader
 

Javni avio-prevoz

 1. DCV-OPS-OB-600 Postupak izdavanja sertifikata vazduhoplovnog operatera (Osnovna provera)
 2. DCV-OPS-OB-700 Zahtev za pribavljanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu vazduhoplova
 3. DCV-OPS-OB-701 Obaveštenje o davanju vazduhoplova u zakup sa posadom
 4. DCV-OPS-OB-702 Zahtev za odobrenje alternativnog načina usaglašavanja
 5. DCV-OPS-OB-703 Obaveštenje o promeni za koju nije potrebno odobrenje
 6. DCV-OPS-OB-704 Obaveštenje o zaključenju ugovora o podeli koda
 7. DCV-OPS-OB-705 Obaveštenje o imenovanju lica za sprovođenje provere na liniji
 8. DCV-OPS-OB-706 Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri
 9. DCV-OPS-OB-707 Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D
 10. DCV-OPS-OB-708 - Obaveštenje o promeni odgovornog lica 
 11. DCV-OPS-OB-709 Izjava o nameri
 12. DCV-OPS-OB-710 Lista usaglašenosti aviona sa odredbama CAT.IDE.A Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14)
 13. DCV-OPS-OB-711 Zahtev za izdavanje/izmenu sertifikata vazduhoplovnog operatera
 14. DCV-OPS-OB-712 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 15. DCV-OPS-OB-713 Lista usaglašenosti procedura i postupaka operatera sa primenjivim zahtevima Pravilnika o javnom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14)
 16. DCV-OPS-OB-714 Lista usaglašenosti helikoptera sa odredbama CAT.IDE.H Pravilnika o javom avio-prevozu („Službeni Glasnik RS“, broj 110/14)
 17. DCV-OPS-OB-717 Opis postupka izdavanja operativne dozvole
 18. OPS-206 Lista usaglašenosti sa odredbama JAR 26
 19. OPS-230 Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti
 20. OPS-231 Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora
 21. OPS-290 Zahtev za izdavanje odobrenja za upotrebu uređaja za simuliranje leta
 22. OPS-800 Zahtev za izdavanje operativne dozvole
 23. DCV-OPS-OB-721 - Predlog korektivnih mera nakon peridične promene
 24. DCV-OPS-OB-730 - Izjava o obavljanju nekomercijalnog letenja složenim motornim vazduhoplovom
 

Posebne delatnosti u vazdušnom avio-saobraćaju

 1. OPS-203 Zahtev za izmenu potvrde o osposobljenosti
 2. OPS-207 Zahtev za odobrenje/prihvatanje izmene
 3. OPS-211 Lista usaglašenosti sa zahtevima iz sekcije IV (instrumenti, podaci i oprema) pravilnika koji reguliše pružanje usluga iz vazduha i prevoz za sopstvene potrebe složenim motornim vazduhoplovima
 4. OPS-212 Lista usaglašenosti operativnog priručnika sa odrebama pravilnika kojim je regulisano pružanje usluga iz vazduha i prevoz za soptvene potrebe složenim motornim vazduhoplovom
 5. OPS-230 Izveštaj vođe vazduhoplova o produženju vremena letačke dužnosti
 6. OPS-231 Izveštaj vođe vazduhoplova o skraćenju odmora
 7. OPS-290 Zahtev za izdavanje odobrenja za upotrebu uređaja za simuliranje leta
 8. DCV-OPS-OB-700 Zahtev za pribavljanje prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o zakupu vazduhoplova
 9. DCV-OPS-OB-706 Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri
 10. DCV-OPS-OB-707 Orjentacioni plan obuke vazduhoplovno ovlašćenog osoblja po programima iz Operativnog priručnika deo D
 11. DCV-OPS-OB-708 Zahtev za prihvatanje odgovornog lica
 12. DCV-OPS-OB-712 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 13. DCV-OPS-OB-721- Predlog korektivnih mera nakon peridične promene
 14. DCV-OPS-OB-730 - Izjava o obavljanju nekomercijalnog letenja složenim motornim vazduhoplovom
 

Nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom

 1. OPS-207 Zahtev za odobrenje/prihvatanje izmene
 2. OPS-211 Lista usaglašenosti sa zahtevima iz sekcije IV (instrumenti, podaci i oprema) pravilnika koji reguliše pružanje usluga iz vazduha i prevoz za sopstvene potrebe složenim motornim vazduhoplovima
 3. DCV-OPS-OB-706 Potvrda o sprovedenoj korektivnoj meri
 4. DCV-OPS-OB-712 Zahtev za produženje roka za sprovođenje korektivne mere
 5. DCV-OPS-OB-716 Zahtev za izdavanje/izmenu liste posebnih ovlašćenja operatera koji obavlja nekomercijalno letenje složenim motornim vazduhoplovom 
 6. DCV-OPS-OB-721- Predlog korektivnih mera nakon peridične promene
 7. DCV-OPS-OB-730 - Izjava o obavljanju nekomercijalnog letenja složenim motornim vazduhoplovom