Odeljenje ATM obavlja poslove iz oblasti:

  • Upravljanja vazdušnim saobraćajem (ATM);
  • Vazduhoplovne meteorologije (MET);
  • Vazduhoplovnog informisanja (AIS).
Odeljenje ATM prati i primenjuje međunarodne standarde i preporučenu praksu, priprema i izrađuje predloge pojedinačnih pravnih akata i propisa, vrši usaglašavanje sa relevantnim međunarodnim propisima; sprovodi funkciju nacionalnog nadzornog tela Republike Srbije u oblasti ATM, AIS, MET, sprovodi osnovne, periodične i dodatne provere, kao i inspekcijski nadzor nad pružaocem usluga iz oblasti ATM, AIS, MET; sprovodi nadzor nad funkcijom upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja (ATFM) i funkcijom upravljanja vazdušnim prostorom (ASM), kao i centrima za obuku vazduhoplovnog meteorološkog osoblja; vrši analizu bezbednosne argumentacije pri uvođenju promena u funkcionalni sistem i izdaje odobrenja za uvođenje promene u funkcionalni sistem; izrađuje procedure i postupke iz oblasti ATM, AIS, MET; radi na unapređenju civilno-vojne saradnje u okviru fleksibilnog korišćenja vazdušnog prostora (Flexible Use of Airspace - FUA); učestvuje u analizi funkcionalnih blokova vazdušnog prostora (Functional Airspace Blocks - FAB); radi na obradi i analizi prijava događaja od značaja za bezbednost vazdušnog saobraćaja.