1. Predlog pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije centara za obuku vazduhoplovnog osoblja

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predlog pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencije centara za obuku vazduhoplovnog osoblja, mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 1. juna 2018. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na email adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs