Od 01.07.2021. godine Republička administrativna taksa iznosi 900,00 dinara   Uslovi za ulazak putnika u Republiku Srbiju, uklјučujući i informacije za putnike koji dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19, i putovanje u inostranstvo se mogu naći na internet stranici Ministarstva spolјnih poslova https://www.mfa.gov.rs/  Seminar o bezbednosti u vazduhoplovstvu prezentovan je na našoj internet stranici u sekciji vesti   Informacije o uslovima za ulazak putnika u Republiku Srbiju dostupne su u formi NOTAM-a na sajtu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore Smatsa d.o.o - link   Smernice o očuvanju mentalnog zdravlja vazduhoplovnog osoblja koje je doneo Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS, možete pročitati u delu Obaveštenja 

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasne robe stranom avio-prevoziocu mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 20. septembra 2021. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Predloga pravilnika o trajanju smena u toku radnog dana, trajanju neprekidnog rada i dužini dnevnog odmora kontrolora letenja mogu se dostaviti Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije do 27. avgusta 2021. godine, na adresu Skadarska 23, Beograd ili na e-mail adresu: predlozipropisa@cad.gov.rs