Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.10.2017 01:53:54

Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno razdvojenim delovima vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS“ br.57/17) počinje da se primenjuje od AIRAC datuma, odnosno od 14. septembra 2017. godine 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) nadležan je za izdavanja Uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta. (AOS-Air Operator’s Certificate).
 
DCV  obavlja redovni i vanredni  inspekcijski nadzor i na taj način proverava rad avio-prevozioca kome je izdao uverenje (AOS).
 

O zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišusaobraćajnu delatnost - detaljnije u REGULATIVI