Обавештење Директората за пилоте параглајдера можете прочитати на следећем линку  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара  Услови за улазак путника у Републику Србију, укључујући и информације за путнике који долазе из држава са посебним ризиком од ширења заразне болести COVID-19, и путовање у иностранство се могу наћи на   интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs  Информације о условима за улазак путника у Републику Србију доступне су у форми НОТАМ-а на сајту Контроле летења Србије и Црне Горе Сматса д.о.о. - линк 
Вести са сајта

Учешће Републике Србије у међународној вежби NUCLERAR 14

Среда, 10.12.2014.
Последњих година је постала уобичајена пракса Eurocontrol да обавља вежбе симулације опасних појава у ваздухопловству. Тим поводом, први пут одржана је вежба која је симулирала нуклеарну катастрофу у Европи и њен утицај на ваздухопловство NUCLERAR 14.
Припрема свих учесника трајала је скоро шест месеци. Најпре је одржан  једнодневни припремни састанак у септембру  а потом и вежба 19. и 20. новембра  2014. године у просторијама Eurocontrol, у Бриселу.
 
Државе које су по сценарију вежбе биле под дејством симулиране нуклеарна катастрофе  учествовале су у вежби искључиво на позив. Представник ДЦВ, и уједно представник Републике Србије, учествовао је у вежби јер је наша земља била једна од земаља која је по позиву учествовала у вежби.
 
Учешће у вежби је подразумевало опсежну припрему на националном нивоу. Припрему је водио и координирао представник ДЦВ што је спроведено кроз многобројне консултације и шест састанака са представницима SMATSA Д.О.О., Air Serbia, РХМЗ, аеродрома „Никола Тесла“ и „Константин Велики“, Института „Винча“и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Сарадња са већином организација је била  веома добра и извршене су све потребне припреме према Директиви и сценарију вежбе. На основу њих су симулиране акције Републике Србије током вежбе.  
Циљеви вежбе били су:
  • провера начина одговора и доношења одлука ваздухопловства на потенцијалне нуклеарне катастрофе,
  • провера координације између Eurocontrol, националних контакт особа за опасне ситуације и експертских организација,
  • успостављање могућности да државе учеснице вежбе провере постојеће националне процесе за управљање кризним ситуацијама у ваздухопловству и њихову везу са националним процесом за управљање кризним ситуацијама уопште,
  • утврде постојање и адекватност расположивих продуката у вези са нукклеарним катастрофама као што су: поруке, мапе дисперзије контаминације итд,
  • провера подршке Eurocontrol у комуникацији учесника током нуклеарне опасности,
  • провера софтвера Narrator за симилацију вежбе.
Вежба је испунила постављене циљеве. Учешће у вежби NUCLEAR 14 било је од изузетне користи за сагледавање тренутне ситуације у овој области у Европи. Такође, припремни састанци и консултације у нашој земљи омогућили су сагледавање актуелне ситуације у овој области код нас.
 

Показало се да у тренутној ситуацији нема јасних процедура и упутстава за ваздухопловство на националном нивоу скоро ни у једној земљи учесници вежбе. Слична ситуација је и на европском нивоу,  констатован је недостатак упутстава и стандардизованог материјала за подршку адекватних оперативних одлука у ваздухопловству. С тога је утврђено да је у наредном периоду неопходно предузети мноштво корака од стране разних европских организација како би се евидентирани недостаци што боље превазишли. Сумирани резултати вежбе биће познати крајем јануара 205. године  у прелиминарном извешају. После дебрифинга вежбе који ће се одржати у фебруару идуће године, коначни извештај вежбе  биће објављен у марту 2015. године. 


Назад на остале вести