Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

ЕЦАЦ финансира пројекат за унапређење система обезбеђивања ваздухопловства Републике Србије

Понедељак, 15.12.2014.
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије и Европска конференција цивилног ваздухопловства ( ЕCAC ), потписали су 12. децембра 2014. године у Паризу, специјални пројекат  који се односи на унапређење система обезбеђивања у цивилном ваздухопловству Републике Србије у складу са европским стандардима и препорученом праксом под називом  „Towards one-stop security”.
 
Предвиђени буџет пројекта, чија је комплетна реализација планирана за 2015. годину, је 25. 000 евра и финансираће је у целини Европска конференција цивилног ваздухопловства.
 
Пројекат, између осталог, предвиђа:
  • потпуну усклађеност националних прописа и програма са ЕУ Уредбама
  • адекватну попуњеност радних места у надлежном органу и адекватан број одитора (проверивача) који ће пратити усаглашеност на националном нивоу
  • мере обезбеђивања које се примењују на аеродромима биће у потпуности усаглашене са ЕУ Уредбама

После завршетка овог пројекта, Република Србија ће бити у прилици да од Европске уније затражи да призна, да су мере које Република Србија примењује у области обезбеђивања цивилног ваздухопловства, у потпуности усаглашене са ЕУ захтевима. 


Назад на остале вести