Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места пројектант информационог система

Уторак, 18.06.2024.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места пројектант информационог система

Обавештава се јавност да након спроведеног јавног конкурсна за радно место пројектант информационог система, ниједан од кандидата са листе за избор није постигао захтевани резултат, те се има сматрати да јавни конкурс није успео.

Назад на остале вести