Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Обука у области ACAM-a, SMS-a и RBO-a у Part 145 и Part CAMO организацијама

Петак, 14.06.2024.
Обука у области ACAM-a, SMS-a и RBO-a у Part 145 и Part CAMO организацијама

 У Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије, у периоду од 10. до 14. јуна 2024. године, одржана је интерна обука за запослене у Одељењу пловидбености, на тему праћења континуиране пловидбености, система управљања безбедношћу и надзора заснованог на ризику у организацијама за одржавање ваздухоплова и у организацијама укљученим у управљање и надзор континуиране пловидбености ваздухоплова.

Током петодневне обуке, гости предавачи из Агенције за безбедност и обезбеђивање у цивилном ваздухопловству Краљевине Шпаније, детаљно су обрадили теме као што су анализа опасних ситуација узрокованих спољним факторима, врсте индикатора за мерење перформанси безбедности, проактиван приступ у надзору, те методологије за процену безбедности. 
 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, наставља са континуираним улагањем у професионални развој својих запослених кроз имплементацију савремених пракси и методологија у раду, чиме додатно доприноси унапређењу безбедности ваздушног саобраћаја.

Назад на остале вести