Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места

Петак, 07.06.2024.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачког радног места


У складу са чланом 34а тачка 1.Закона о јавним агенцијама ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да ће се изборни поступак за заснивање радног односа на неодређено време спровести за радно место-пројектант информационог система, којима су додељене следеће шифре пријава:
  • JK-IT-001
  • JK-IT-003
  • JK-IT-004


Назад на остале вести