Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Партнерство за безбедан ваздушни простор: Директорат и Републички геодетски завод склопили споразум

Четвртак, 16.05.2024.
Партнерство за безбедан ваздушни простор: Директорат и Републички геодетски завод склопили споразум

 Директорка Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије Мирјана Чизмаров и директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић, потписали су 16.05.2024. године, Споразум о пословно-техничкој сарадњи, који представља важан корак ка унапређењу безбедности и ефикасности употребе беспилотних ваздухоплова у ваздушном простору Републике Србије.

У складу са све већом применом беспилотних ваздухоплова, ДЦВ и РГЗ су препознали потребу за успостављањем географских зона и система за даљинску идентификацију. Овај споразум ће омогућити да подаци о овим зонама буду доступни корисницима ваздушног простора у јединственом и стандардизованом дигиталном формату, уз редовно и систематско ажурирање.
 
 
Споразум обухвата заједничке активности у областима развоја и успостављања стручне и техничке сарадње на експертском нивоу, коришћења постојећих стручних и техничких капацитета обе стране, промовисања друштвене одговорности и мултидисциплинарне сарадње институција, унапређења и коришћења дигиталне платформе Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) за потребе израде софтверског решења које ће подржати нови регулаторни оквир за употребу беспилотних ваздухоплова у Србији.
 
Активности везане за овај споразум ће бити координисане од стране овлашћених лица обе институције, а права и обавезе ће бити дефинисане посебним уговорима који ће укључити програм рада, предмете, место, време и обим активности, начин финансирања и обавезе учесника.
 
Директорат цивилног ваздухопловства и Републички геодетски завод ће, по потреби, вршити анализу и доносити препоруке и мере за унапређење сарадње, а заједнички напори ће допринети стварању сигурног и уређеног ваздушног простора за све кориснике.
 

Назад на остале вести