Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

ICAO курс за националне инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству

Петак, 19.04.2024.
ICAO курс за националне инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, у сарадњи са Међународном организацијом цивилног ваздухопловства (ICAO), периоду од 15 – 19. априла 2024. године, успешно је организовао ICAO курс за националне инструкторе у области обезбеђивања у ваздухопловству.

Обука је организована у циљу оспособљавања експерата за спровођење релевантних обука у области обезбеђивања у ваздухопловству. Учесници, укључујући ваздухопловне инспекторе из Одељења за обезбеђивање у ваздухопловству Директората, као и овлашћени испитивачи, стекли су неопходна знања за организовање, спровођење и евалуацију специјализованих обука.

Назад на остале вести