Од 03. јула 2024. године захтевe за летове беспилотних ваздухоплова подносити на uas@cad.gov.rs  Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Одржана радионица „ICAO risk management“

Понедељак, 15.04.2024.
Одржана радионица „ICAO risk management“

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, у сарадњи са Међународном организацијом цивилног ваздухопловства (ICAO), организовао је ICAO радионицу о управљању ризиком у пероду од 9. до 12. априла 2024. године. 

Чланови Националног тима за процену ризика по цивилно ваздухопловство (представници МГСИ-a, МУП-а, МО-а, Војске Србије, БИА-е, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података и ДЦВ-а) учествовали су на радионици којој је главни циљ био упознавање учесника са међународним праксама у процени ризика по цивилно ваздухопловство и стандардизација националних процедура и пракси са међународним захтевима.
 

Назад на остале вести