Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Саопштење Директората цивилног ваздухопловства РС

Петак, 01.03.2024.
Саопштење Директората цивилног ваздухопловства РС

Агенција Европске уније за безбедност ваздушног саобраћаја (ЕАSА) је дана 22. фебруара 2024. године, извршила одит у три српска оператера у ваздушном саобраћају (Air Pink, Air Emeralds i Star Fly Wings) у складу са њиховим овлашћењима садржаним у регулативи која се односи на TCO (Third Country Operator) чији сертификат поседују наведени оператери.
 
Провера испуњености услова из ТCО сертификата је у искључивој надлежности ЕАSА, будући да су они издаваоци наведеног сертификата. ТCО сертификат омогућава оператерима из трећих земаља (ван ЕУ) да обављају саобраћај у ваздушном простору ЕУ, који се издаје искључиво на основу важећих сертификата (AOC), а који издаје Директорат цивилног ваздухопловства РС.
 
У току одита, а у складу са преузетим обавезама наведених компанија које проистичу из ТCО сертификата, од компанија је затражен приступ интерној документацији оператера која се односи на испуњење обавеза према том сертификату.
 
Имајући у виду, да у време одита инспекторима ЕАSА није достављена комплетна тражена документација, ЕАSА је оставила рок оператерима да наведену документацију доставе под претњом суспензије ТCО сертификата.
 
На основу свега наведеног, Директорат цивилног ваздухопловства РС је у складу са својим овлашћењима утврђеним у Закону о ваздушном саобраћају, покренуо ванредни инспекцијски надзор и наведеним компанијама упутио захтев за достављање тражене документације у року од три дана, која је била предмет одита инспектора ЕАSА.
 
О наведеном инспекцијском надзору и наложеним мерама Директората цивилног ваздухопловства РС, одмах је обавештена ЕАSА, која је поздравила брзу и ефикасну меру српских ваздухопловних власти и затражила даљу размену информација.
 
Пре истека утврђеног рока за доставу документације, Директорат је дана 26.2.2024. године, примио захтеве од сва три оператера за стављање ван снаге сертификата ваздухопловног оператера (АОC).
 
Сходно наведеним захтевима, Директорат је донео решења којим се стављају ван снаге наведени сертификати за све три компаније, чиме су све три компаније изгубиле право за обављање јавног авио превоза.
 
У складу са утврђеном процедуром, Директорат је обавестио ЕАSА о стављању ван снаге сертификата ваздухопловног оператера за сва три оператера.
 

Назад на остале вести