Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Саопштење Директората - Решење за смањење буке проузроковане операцијама ваздухоплова

Уторак, 10.10.2023.
Саопштење Директората - Решење за смањење буке проузроковане операцијама ваздухоплова

 Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је 15.09.2023. године, иницирао састанак са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Министарства заштите животне средине, авио-комапније Ер Србија, Контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА доо Београд и Аеродрома Никола Тесла Београд, ради разматрања регулаторних и оперативних решења за смањење буке услед све већег броја жалби грађана (житељи Бежанијске косе и Новог Београда) са представкама које се односе на повећану буку ваздухоплова. Сходно закључку састанка формирана је Радна група за стручну анализу оперативних предлога измене процедуре TISAK 3Z.

На основу тога, у Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије је 09.10.2023. године, одржан састанак Радне групе у циљу проналска најпогоднијег оперативног решења за смањење буке проузроковане операцијама ваздухоплова са аеродрома Никола Тесла Београд.
 
Чланови радне групе, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, Директората цивилног ваздухопловства, контроле летења Србије и Црне Горе СМАТСА доо Београд, авио-компаније Ер Србија и оператера Аеродрома Никола Тесла Београд, Belgrade Airport, договорили су да у наредном периоду прикупе информације о свим летовима који прелазе граничне вредности буке дефинисане за индустријску зону у којој се налази аеродром Никола Тесла.  
 
Информације ће бити прикупљене уз помоћ мреже мерних уређаја за мерење буке-микрофона који су инсталирани на различитим локацијама по граду, он-лине апликације Аеродрома Београд (Web Track), као и детаљне анализе карактеристика предметних летова од стране СМАТСА доо Београд, на основу којих ће бити одлучено које мере за смањење буке је неопходно додатно прописати.
 
На састанку је предложено да се у наредном периоду пропише привремена мера за смањење буке у виду забране полетања млазних авиона са интерсекција у случају коришћења процедуре TISAK 3Z, за све летове који се обављају у периоду од 06:00-07:00 часова. 
 
Учесници Радне групе интензивно раде на прикупљању детаљних информација о летовима који прелазе граничне вредности буке, са циљем унапређења и покретања нових иницијатива за проналажење решења за смањење буке проузроковане операцијама ваздухоплова.
 

Назад на остале вести