Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

Уторак, 13.06.2023.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

 У складу са чланом 34а тачка 1. Закона о јавни агенцијама ( „Сл.гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18), обавештава се јавност, да је изборни поступак за радно место сарадник за међународну сарадњу којима су додељене следеће шифре пријава спроведен и да су у изборном поступку кандидати постигли следеће резултате према просечној оцени:

 
 1. Радно место – сарадник за међународну сарадњу
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-002“ са просечном оценом 2,67
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-003“ са просечном оценом 1,89
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-004“ са просечном оценом 2,33
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-005“ са просечном оценом 2,22
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-006“ са просечном оценом 1,89
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-007“ са просечном оценом 1,67
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-008“ са просечном оценом 1,44
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-009“ са просечном оценом 2,11
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-010“ са просечном оценом 2,22
 • Кандидат под шифром пријаве: „ JK-OMS-011“ са просечном оценом 2,44
 
 

Назад на остале вести