Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

Петак, 02.06.2023.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

 У складу са чланом 34а тачка 1.Закона о јавним агенцијама ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и  47/18), обавештава се јавност, да ће се  изборни поступак за заснивање радног односа на неодређено време спровести за следећа радна места  којима су додељене следеће шифре пријава:

 
 
  1. Саветник за обезбеђивање у ваздухопловству–   шифра пријаве:  JK-AVSEC-001, шифра пријаве JK-AVSEC-002, шифра пријаве: JK-AVSEC-004 и  шифра пријаве:  JK-AVSEC-006; 
  2. Саветник за аеродроме -  шифра пријаве JK-ADR-002, шифра пријаве: JK-ADR-003 и  шифра пријаве:  JK-ADR-004;

Назад на остале вести