Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку    
Вести са сајта

Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

Понедељак, 29.05.2023.
Обавештење у вези са јавним конкурсом за попуњавање извршилачких радних места

У складу са чланом 34а тачка 1.Закона о јавним агенцијама ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/05, 81/05-исправка и  47/18), обавештава се јавност, да ће се  изборни поступак за заснивање радног односа на неодређено време спровести за следећа радна места  којима су додељене следеће шифре пријава:

 
Сарадник за међународну сарадњу - шифра пријаве:  JK-OMS-002, шифра пријаве JK-OMS-003, шифра пријаве:  JK-OMS-004, шифра пријаве:  JK-OMS-005, шифра пријаве:  JK-OMS-006, шифра пријаве:  JK-OMS-007, шифра пријаве:  JK-OMS-008, шифра пријаве:  JK-OMS-009, шифра пријаве:  JK-OMS-010, шифра пријаве:  JK-OMS-0011.

Назад на остале вести