Подношење рекламација путника преко веб форме на сајту Директората, више о томе на линку  Од 01.07.2023. године Републичка административна такса износи 1040,00 динара  Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку 
Вести са сајта

Семинар о безбедности у ваздухопловству

Четвртак, 27.04.2023.
Семинар о безбедности у ваздухопловству

 У организацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 26.04.2023. године, одржан је Семинар о безбедности у ваздухопловству са циљем да се ваздухопловна заједница информише о регулаторном уређењу, да се приближе нова сазнања, размене мишљења и искуства ваздухопловаца али и укаже на грешке које се најчешће дешавају у летењу. 

Семинару је присуствовало преко 40 представника различитих аеро-клубова, пилота лаких и ултра лаких авиона, пилота параглајдера, падобранаца и једриличара из читаве Србије, на ком су представници Директората приказали презентације из области саобраћајне делатности, пловидбености, ваздухопловног особља, управљања ваздушним саобраћајем, обезбеђивања у ваздухопловству и аеродрома.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, наставиће са организовањем оваквих стручних скупова, будући да представљају јединствену прилику за професионално усавршавање и допринос континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја.
 

Назад на остале вести