Захтев за одобравање летења беспилотног ваздухоплова у својству странке у управном поступку подносе власник/корисник или оператер бесилотног ваздухопловног непосредно или преко овлашћеног пуномоћника  Нова издања образаца Одељења пловидбености можете преузети на следећем линку  Од 01.07.2021. године Републичка административна такса износи 900,00 динара 
Вести са сајта

Семинар о безбедности у ваздухопловству

Четвртак, 27.04.2023.
Семинар о безбедности у ваздухопловству

 У организацији Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, 26.04.2023. године, одржан је Семинар о безбедности у ваздухопловству са циљем да се ваздухопловна заједница информише о регулаторном уређењу, да се приближе нова сазнања, размене мишљења и искуства ваздухопловаца али и укаже на грешке које се најчешће дешавају у летењу. 

Семинару је присуствовало преко 40 представника различитих аеро-клубова, пилота лаких и ултра лаких авиона, пилота параглајдера, падобранаца и једриличара из читаве Србије, на ком су представници Директората приказали презентације из области саобраћајне делатности, пловидбености, ваздухопловног особља, управљања ваздушним саобраћајем, обезбеђивања у ваздухопловству и аеродрома.

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, наставиће са организовањем оваквих стручних скупова, будући да представљају јединствену прилику за професионално усавршавање и допринос континуираном јачању безбедности ваздушног саобраћаја.
 

Назад на остале вести